Zaměstnavatelé mají stále nedostatek kvalifikované pracovní síly a současně je ve společnosti početná skupina lidí, kteří pečují o své blízké, rádi by pracovali, ale klasický pracovní poměr jim nevyhovuje.

O online akci byl velký zájem, účastnilo se přes čtyři desítky lidí z různých oborů. Po zahájení Alena Kejzarová z organizace Klára pomáhá z.s. popsala situaci pečujících lidí. Práce je pro ně nejen zdroj financí, ale i změna prostředí. JUDr. Zdeněk Hejhal, zastupující ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV nastínil přítomným pracovně právní legislativu této oblasti. Nejvíce byl zájem o sdílené pracovní místo a home office. Zodpověděl mnohé dotazy přítomných. Mgr. Hana Kejhová, MPA, z odboru pro sociální začleňování, expertka pro zaměstnanost MMR se zaměřila na téma flexibilních forem zaměstnávání nejen v praxi, ale i ve svém vlastním životě.

Bc. Marcela Ottová, ředitelka Kontaktního pracoviště Česká Lípa ÚP ČR Krajské pobočky v Liberci představila projekt Úřadu práce ČR Flexibilní formy zaměstnávání (FLEXI) a Mgr. Martina Täubnerová, koordinátorka projektu Outplacement ÚP ČR Krajské pobočky v Hradci Králové představila projekt Úřadu práce ČR Outplacement (OUT). U obou projektů se zaměstnavatelé dozvěděli o možnosti čerpání finančních prostředků.

Zdroj: www.spcr.cz