Z  pohledu SP ČR je návrh zákona krokem správným směrem, neboť bude možné jedním předpisem nahradit dosavadní přebujelou úpravu. Nový zákon bude snad jednodušší a přehlednější a pro zadavatele i uchazeče čitelnější. Od nové úpravy si SP ČR zejména slibuje nápravu stavu vzniklého po tzv. transparentní novele zákona o veřejných zakázkách, která, ač přijímána zřejmě s dobrými úmysly, velmi zkomplikovala český trh s veřejnými zakázkami a realizaci řady z nich dokonce zcela znemožnila.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá zcela nový zákon o veřejných zakázkách, od něhož si slibuje zjednodušení právní úpravy veřejného zadávání a další posun při nápravě nešťastných ustanovení, která se do zákona dostala při nepovedené novelizaci zákona ve jménu zvyšování transparentnosti v roce 2012. Přestože celkově máme za to, že jde o dobrý návrh z dílny MMR, vůči některým ustanovením máme námitky,“ uvedl viceprezident SP ČR František Chaloupecký na dnešní tiskové konferenci, kterou uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR).

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě a ve stanovisku SP ČR.

 

-lhe-