Ve čtvrtek 23. listopadu proběhlo 117. zasedání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (krajské tripartity). Pod touto hlavičkou se setkali zástupci zaměstnavatelů, odborů, krajské samosprávy i okresních tripartit. Hlavními body programu byly hodnocení naplňování aktivit v roce 2023, návrh priorit pro rok 2024 nebo aktuální vývoj v procesu transformace.

Vzhledem k blížícímu se datu protestů vyvolaných odbory se zasedání neobešlo bez diskuze k vládním krokům v oblasti školství, zdravotnictví či růstu cen energií. V této věci vystoupil za Svaz průmyslu a dopravy ČR člen představenstva Jan Rýdl: „Aktivně monitorujeme situaci mezi klíčovými zaměstnavateli a vnímáme, že protestní akce nejsou prvořadě zacíleny proti nim. Každopádně Svaz usiloval, usiluje a bude nadále usilovat o zamezení skokového zvyšování regulovaných složek cen energie, které může vážně poškodit konkurenceschopnost českých firem.“