Dohromady 13 regionálních projektů s názvem „Záruky pro mladé v ….kraji“ realizuje Úřad práce ČR v jednotlivých regionech prostřednictvím svých krajských poboček, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost, ze kterého jde na úhradu projektů 85 %. Zbylých 15 % pak ze státního rozpočtu ČR.

Celkem má úřad k dispozici na podporu snížení nezaměstnanosti mladých lidí téměř 1,3 mld. Kč. Projekty začal Úřad práce ČR realizovat postupně od prosince 2015 a poběží do května 2021 v Karlovarském kraji, v ostatních regionech až do prosince 2021. Kompletní přehled je uveden na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci.

Projekty podporují mladé nezaměstnané do 29 let, bez rozdíludosaženého vzdělání. Jsou určené zejména těm, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Absence pracovních návyků, chybějící praxe, nedostatečné vzdělání, ale také věk, například u mladistvých, jsou riziky, která jsou u této cílové skupiny zvlášť naléhavá. Úřad práce ČR spolupracuje se všem partnery na trhu práce, s cílem zvýšit zaměstnatelnost mladých lidí a zlepšit jejich postavení na trhu práce. Získání chybějící praxe, návrat do vzdělávání nebo řešení nevyhovující kvalifikace formou rekvalifikací, s využitím Národní soustavy kvalifikací a profesních kvalifikací, jsou možnosti, které odborní poradci v projektech s mladými lidmi řeší,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. 

Úřad práce ČR spolupracuje se zaměstnavateli zejména při umisťování účastníků projektu na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) –vyhrazená. Zaměstnavatelům projekt umožňuje získat mladé lidi sice bez větších zkušeností, ale naopak s potenciálem a možností zaučit je přímo ve firmě pod dohledem zkušených mentorů. Šanci na nové pracovní místo dostávají klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR alespoň 3 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, získali maximálně 3 roky praxe.

Odborní poradci projektu komunikují se zaměstnavateli v rámci konkrétních pracovních pozic, ve snaze maximálně párovat vhodné účastníky projektu na nabízená místa. Pokud je uchazeč vybrán a sjednána dohoda se zaměstnavatelem, může ÚP ČR poskytnout firmě finanční podporu na dobu 6 až 12 měsíců na mzdové náklady. Výše příspěvku, včetně výdajů zaměstnavatele na odvody na zdravotní a sociální pojištění, se odvíjí od kumulace hendikepů umisťovaného uchazeče (např. dlouhodobá evidence, nedostatek praxe, omezená mobilita, zdravotní postižení, neodpovídající vzdělání, …)

Úřad práce ČR vyhledává tyto pracovní příležitosti pro odborné praxe mladých lidí v regionech v rámci nabídky volných pracovních míst, ale také monitoringu zaměstnavatelů, který realizuje přímo ve firmách. Největší počet uzavřených dohod podporujících zaměstnání mladých lidí do 29 let dosud uzavřela Krajská pobočka ÚP ČR v Brně (893). Mezi účastníky projektu tvoří většinu bývalí studenti středních škol s maturitou a odborných učilišť. Do projektu vstupují také mladí lidé se základním vzděláním.

Zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v administrativě, prodeji, ve službách, v technických oborech, řemeslech či ošetřovatelství. Kromě příspěvku na mzdy účastníků projektu může Úřad práce ČR poskytnout zaměstnavateli také příspěvek na mentora. Tím je zaměstnanec firmy, který dohlíží na plnění plánu odborné praxe a zároveň zaškoluje po dobu 4 až 7 měsíců přijatého nového zaměstnance. Maximální výše příspěvku je 198 Kč/hod., přičemž nejvyšší týdenní rozsah může činit 15 hodin. Dosud eviduje Úřad práce ČR celkem 684 uzavřených dohod na poskytnutí těchto příspěvků. Nejvíce (316) v Moravskoslezském kraji.

Firmy využívají mentory hlavně v odborných technických oborech, v účetnictví, obchodu, ve školství, stavebnictví, v neziskových organizacích, marketingu nebo ve výrobě a v provozu. „Celkový počet mladých lidí do 29 let mezi nezaměstnanými převyšuje 40 000. Z toho je téměř 3 000 mladistvých, kteří by měli být s ohledem na jejich věk v systému vzdělávání, nikoli začínat svoji pracovní kariéru evidenci Úřadu práce ČR. Projekty pro tuto skupinu nezaměstnaných jsou proto velmi užitečné. Stejně tak je však velkým přínosem rozvoj spolupráce se všemi aktéry, včetně škol, samosprávy a zaměstnavatelů, při řešení zaměstnanosti této skupiny,“ dodává Kateřina Sadílková.

K 30. 6. 2019 bylo v evidenci Úřadu práce ČR celkem 6 959 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 4 028. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR 75 823 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení a strojů ve výrobě, pomocníky ve výrobě nebo řemeslníky či pracovníky v informačních službách. Podrobné informace k nezaměstnanosti absolventů a mladistvých jsou k dispozici na http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo.

Zdroj: Tisková zpráva převzata z www.mpsv.cz

-lhe-