Podle Evropské Charty diverzity, která je projektem Evropské komise, nemá Česká republika na rozdíl od jiných zemí s různorodostí obyvatel stále příliš zkušeností. Nežije zde tolik etnicky a národnostně odlišných menšin, převládá ateismus a nejběžnější rozdíly mezi potenciálními zaměstnanci tak tvoří zejména rozdílné zkušenosti, věk a sexuální a genderová identita. Na tyto skupiny jsme také proto zaměřili náš dotazník.

Budeme rádi, pomůžete-li nám vytvořit základní představu o tom, jak podniky vnímají pojmy diverzita a inkluze, jaké jsou jejich zkušenosti a s jakými problémy se potýkají. Neváhejte dotazník vyplnit i v případě, že aktivní podporou diverzity a inkluze teprve začínáte. Data budou před zpracováním anonymizována. Jako poděkování vám následně poskytneme souhrnné výsledky.

Dotazník najdete zde: https://limesurvey.spcr.cz/limesurvey/index.php/429677?lang=cs

Prosíme o vyplnění nejpozději do 3. 6. 2022.

Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 15 minut. Hned na první stránce je také možnost si stáhnout dokument se všemi otázkami, pro lepší orientaci během následného vyplňování.

Svaz průmyslu využije výstupy průzkumu ke zmapování a vyhodnocení situace ve firmách. Díky tomu se budeme moci společně zaměřit prioritně na ty oblasti, jejichž podpora povede k dalšímu rozvoji podnikové kultury a vytváření různorodých a výkonných týmů.

V případě dotazů k tomuto průzkumu se obraťte na manažerku komunikace SP ČR Kateřinu Jungbauerovou kjungbauerova@spcr.cz
Děkujeme předem za vaše zapojení a spolupráci.