Návrh je nosným pilířem iniciativy Svazu pod názvem „Stop zdražování elektřiny“ (www.stopzdrazovanielektriny.cz), ke které se přihlásilo přes 1380 tuzemských firem. Podstatná byla informace, kterou poskytnul nejvyšší představitel České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO), týkající se odhadu instalovaného výkonu MW do konce letošního roku. Podle CZEPHO se připojí maximálně 400 MW, zatímco ERU počítá s variantou 800 MW. Asociace také uvádí, že kapacita fotovoltaických elektráren v České republice byla k 8. říjnu celkově 818 MW.

Také očekávané zvýšení cen elektrické energie kvůli fotovoltaickým elektrárnám by podle CZEPHO mohla dosáhnout 5-6% a za všechny obnovitelné zdroje energie 7-8%. Naproti tomu ČEZ již dříve uvedl informaci, že elektřina zdraží o 22 % pro domácnosti a 27 % pro firmy. Další variantu nabídnul ERU, podle něhož elektřina zdraží o 13 % pro domácnosti a 18 % pro firmy

Zástupci odvětvových svazů a asociací, kteří se zúčastnili tiskové konference SP ČR:

Jaroslav Míl – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jaroslav Hanák prezident Svazu dopravy ČR, 1. viceprezident SP ČR

Ladislav Novák – ředitel Svazu chemického průmyslu ČR

Jaroslav Dušek – místopředseda a zástupce výkonného ředitele
Odvětvového svazu Hutnictví železa

Josef Hlavinka – výkonný ředitel Svazu sléváren

Jan Gemrich – výkonný tajemník Svazu výrobců cementu

Antonín Šípek ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu

Břetislav Ošťádal předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Jan Wiesner – předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, prezident Svazu českých a moravských výrobních družstev, člen představenstva SP ČR

Magda Purkrábková – tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Luděk Piskač – tajemník Sdružení velkých spotřebitelů energie

Radomír Šimek – prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Zdeněk Vilímek       – viceprezident Americké obchodní komory v České republice

František Smolka – prezident České fotovoltaické průmyslové asociace

Zdroj: www.spcr.cz