Při kontrolách pak vyjdou najevo neúměrné sumy. „Při kontrole jsme narazili například na zaměstnavatele, který dával své uklizečce v dohodě o provedení práce 450 korun za hodinu,“ upřesnila Eva Slavíčková z Oblastního inspektorátu v Olomouci. Pokud na nějaký takový případ Správa sociálního zabezpečení narazí, vyměří zaměstnavateli zpětně nemalé pojistné. „V budoucnosti se kontroly úřadů zaměří právě na uzavírání dohod,“ doplnila Slavíčková.

Zkušenosti lidí z inspektorátů práce s novými předpisy, které se týkají zákona o zaměstnanosti, zákona o nemocenském pojištění a problematiky dohod o provedení práce a pracovní činnosti či zobecnění právních úkonů, se mohli dozvědět účastníci setkání personalistů začátkem března v Olomouci. Konkrétní situace ve světle změn zmíněných předpisů pak pomohl účastníkům semináře vysvětlit lektor – JUDr. Jaroslav Stránský z Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Seminář zorganizovalo Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) pro Olomoucký a Zlínský kraj.

Důležitou změnou od ledna 2011 je úprava v zákoně o zaměstnanosti, kdy si uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce již nemůže měsíčně přivydělat, do této chvíle platila maximální částka 4 000 korun. Pokud od letošního roku bude chtít člověk pracovat v nekolidujícím zaměstnání souběžně s evidencí na úřadě práce, může být dále veden v evidenci, jen mu bude pozastavena podpora v nezaměstnanosti. „Poskytnutí podpory bude oddáleno i v případě, kdy je uchazeči o zaměstnání vypláceno odstupné po skončení pracovního poměru. Podporu pak dostane až po uplynutí doby vyplácení odstupného,“ dodatkem uvedl Stránský.

Účastníci semináře se dále dozvěděli o novinkách, které čeká pracovní právo v budoucnu. „V současné době stále nesmí rozsah na dohodách o provedení práce přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele, ale v očekávané novele zákoníku práce k 1.1.2012 by se mohlo objevit navýšení na 300 hodin ročně,“ řekl Jaroslav Stránský.

Hlavní rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti spočívá v tom, že se v případě první uvedené dohody jedná o práci nahodilou, z této dohody se nesráží zdravotní ani sociální pojištění. Naopak dohoda o pracovní činnosti je uzavírána pro opakující se výkon práce a její rozsah není omezen, odměna pak podléhá dani z příjmu i sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

-dvik-