V rámci Osy pro terciální vzdělávání, výzkum a vývoj, vypisuje MŠTM jednu výzvu pro projekty zaměřené na vysokoškolské vzdělávání a druhou výzvu na projekty z oblasti lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Z evropských zdrojů bude možné na projekty vyčerpat až 2,7 miliardy korun.

V obou výzvách jsou projekty odstupňované podle skupin a v nich bude možné na jednotlivé projekty vyčerpat částky od pěti do dvou set milionů korun na jeden projekt. Podle propozic ministerstva lze požádat o dotace na projekty modernizace obsahu vzdělávání, spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména startovacích pracovních pozic.

Zaměstnavatelé se mohou v rámci obou výzev zapojit jako partneři projektů.

V obou případech výzev mohu být projektové žádosti předloženy ve dvou kolech. První kolo proběhne od 16. do 20. května, druhé kolo pak od 21. listopadu do 25. listopadu 2011.

Texty výzev:

-red-