Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR novinářům řekl, že v regionech panuje vyšší poptávka po vyučených než po maturantech, přičemž nedostatkoví jsou zejména absolventi učebních oborů zaměřených na strojírenství, stavebnictví, dopravu a spoje. Naopak víc absolventů než firmy požadují, vychází z maturitních oborů se specializací na podnikání a gastronomii.

„Technická vzdělanost a školství je největší problém schopnosti průmyslu udržet v budoucnu tempo HDP a udržet svoji konkurenceschopnost,” citoval vyjádření prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka server Finanční noviny.cz.

SP ČR se proto podle něj bude snažit prosadit změnu modelu financování technického školství včetně legislativních výhod pro firmy či posílení dotací z fondů EU ve prospěch technického školství. Krajské samosprávy by také měly optimalizovat oborovou strukturu středních škol podle výhledu poptávky zaměstnavatelů. O návrzích chce SP jednat s ministrem školství Petrem Fialou.

-pda-

Jak by se měl vzdělávací systém změnit, aby firmy netrpěly nedostatkem technicky vzdělaných lidí a mohly zajistit výrobu do budoucna?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.