Informoval o tom server České noviny.cz.

Vláda připravila 19 opatření, k nimž mají odbory a podnikatelé výhrady. „Jsou to opatření, která jsou krátkodobá. A měla by se co nejrychleji objevit v ekonomice,“ uvedl Kuba. Podle něj by některé kroky mohly začít platit už letos, další od ledna.

Mezi opatření patří například novela o veřejných zakázkách či novela, která má upravit využívání obnovitelných zdrojů. Stát chce také snížit své provozní výdaje. Podle Kuby má kabinet v plánu předložit také „debyrokratizační balíček“. Ministryně práce Ludmila Müllerová řekla, že její resort zvýší výdaje na podporu zaměstnanosti. Upravit by se měla také třeba pravidla českého kurzarbeitu, aby ho firmy víc využívaly.

„Eventuálně bychom zvážili další návrhy ze strany odborů a zaměstnavatelů,“ uvedl ministr. Podotkl, že se všemi nápady předáků a firem nemusí pravicová vláda souhlasit.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) Jaroslava Hanáka vláda rezignuje na lepší výběr daní. „Věřím, že přijde jiná vláda,“ uvedl podle serveru Idnes.cz po jednání s ministry a odboráři. Rozladilo ho, jakým způsobem se kabinet postavil k návrhu zástupců zaměstnavatelů, aby byly zavedeny registrační pokladny. Za odmítavý postoj k registračním pokladnám Nečasovu vládu odsoudil i zástupce odborů na jednání, šéf svazu KOVO Josef Středula.

Za „mimořádně dobrá“ opatření naopak prezident SP ČR označil podle ČTK podporu technického školství, zrychlené odpisy či programy Zelená úsporám či Panel 2013. Jaroslav Hanák nicméně také uvedl, že některé věci vláda nejasně formulovala a komise by jim měla dát „štábní kulturu“. Jasný by měl být i termín splnění a to, kdo za ně bude odpovídat. Zaměstnavatelé a odboráři mají řadu vlastních námětů, které by rádi do výsledného návrhu prosadili.

Diskuse na zasedání tripartity byla podle předsedy odborového svazu KOVO Josefa Středuly ostrá a „nedalo se mluvit o diplomacii“. Podle informací ČTK dokonce hrozilo, že zástupci zaměstnavatelů a odborů jednání opustí.

Cílem a zájmem odborů je podle serveru Esondy.cz přijmout rychlá a účinná opatření k boji proti hrozivě rostoucí nezaměstnanosti a proti poklesu ekonomického růstu na základě konsensu sociálních partnerů a za inspirace okolními státy. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) má za to, že vláda hrubě podceňuje současnou situaci. Únorová data o vývoji průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a prodejů v maloobchodě ukazují na hlubokou recesi.

ČMKOS předložila podle serveru Esondy.cz sociálním partnerům svou vizi „Řešení současné ekonomické krize v ČR – návrhy ČMKOS“ již 22. března, z níž vláda prakticky nic nezohlednila. Vládní materiál je podle odborů důkazem, že chybí centrální odborná autorita, která by předkládaný materiál souhrnně zadala, koncipovala a podkladové materiály zapracovala do celkové vzájemně provázané logické struktury. ČMKOS za největší nedostatek považuje, že opatření vlády nejsou dostatečně provázána s reálnou situací veřejných financí i státního rozpočtu v letošním i příštím roce.

Chová se podle vás vláda při řešení současné hospodářské krize zodpovědně?

Povězte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.