Napsal to server Ihned.cz.

Prostřednictvím inzerátu můžete na volnou pozici přilákat uchazeče odpovídající vašim požadavkům, na druhou stranu je třeba se vyvarovat především toho, že byste tyto kandidáty na vámi nabízené místo diskriminovali již samotným inzerátem.

Řada personalistů nebo právníků zabývajících se pracovním právem vám potvrdí, že právě inzerát může mít za jistých okolností diskriminační povahu. Což potvrzují i statistiky.

Český helsinský výbor (ČHV) loni sledoval inzeráty na pracovní pozici a zjistil, že diskriminační byl zhruba každý osmý. ČHV posuzoval v roce 2012 od března do června 500 inzerátů s volnými místy, přičemž se zaměřil na inzeráty na serveru www.prace.cz.

K nejčastějším důvodům diskriminace stále patří věk a pohlaví. Inzeráty jsou formulovány tak, že například starší či mladší uchazeče nebo ženy či muže mohou odradit od toho, aby se na avizovanou pozici hlásili,“ upřesnila Ľubica Turzová z ČHV.

Zároveň dodala, že jde u zaměstnavatelů o dlouhodobější problém, protože již v roce 2011 provedl rozsáhlý průzkum úřad ombudsmana. Ten tehdy posuzoval na 12 000 inzerátů a téměř 17 procent z nich zásadám rovnosti neodpovídalo.

Setkali jste se někdy s diskriminačním inzerátem na pracovní místo?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.