Podle hodnocení domácích ekonomických médií, jde o několik let prosazovaný model, který se úspěšně využívá například v Německu. Zastánci kurzarbeitu argumentují tím, že je to pro stát výhodnější, než kdyby musel platit podporu v nezaměstnanosti. „Hledali jsme shodu v tom, kde by vláda mohla zrychlit své kroky. Našli jsme ji také u tématu kurzarbeit,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jak dále řekl: „Chceme vyzvat vládu, aby připravila analýzu k rychlému zavedení kurzarbeitu“.

V praxi kurzarbeit znamená, že podnikatelé mohou na určitý čas ponechat své pracovníky doma a nezaplatit jim za to příslušnou část mzdy. Zaměstnancům pak nižší plat dorovná stát.

Na schůzce zaměstnavatelů s odbory se projednávaly i další klíčové body reformních návrhů, mezi které patří třeba konta pracovní doby. „Rozvržení pracovní doby formou kont je v zájmu byznysu,“ řekl Jaroslav Hanák. Zaměstnavatelé na rozdíl od odborů prosazují delší vyrovnávací období pro pracovníky, kteří odpracují přesčasy, a to na více než nynějších maximálních 52 týdnů.

-pda-