Chystaný model podle nich zhoršuje situaci zaměstnanců i firem, je administrativně náročný a nepamatuje na předcházení úrazům či na rehabilitaci po nich.

Úrazové pojištění mění zákon z roku 2006, který ale není účinný. Jeho účinnost se totiž několikrát odsouvala, naposledy na leden 2013. Důvodem bylo podle vládních podkladů to, že v rozpočtu nebyly peníze a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) by nový model kapacitně nezvládla. Má totiž úrazové pojištění převzít jako odvody ze mzdy a lidem po pracovním úraze či s nemocí z povolání hradit rentu. Dosud se pojišťují zaměstnavatelé u dvou komerčních pojišťoven, odškodnění se pak platí z tohoto pojištění. Ministerstvo práce nyní přišlo ještě s novelou. Upravuje v ní třeba výši měsíční renty.

V nastaveném systému chybí podle mínění zástupců odborů a zaměstnavatelů třeba bonusy a malusy a nepůsobí ani na snižování počtu pracovních úrazů. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky existuje několik variant řešení, ale vybrána byla “ta proti zaměstnancům a zaměstnavatelům”. Kritikům vadí i to, že by odvod měl být jednotný ve výši 0,4 procenta pro všechny zaměstnavatele bez ohledu na rizikovost profesí.

Novelou zákona o úrazovém pojištění se zabývá legislativní rada vlády. Poté by o tématu měla znovu jednat tripartita. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil řekl, že odbory využijí všech možností, aby se zákon znovu odložil či zrušil.

-red-