Obecně je podle zákoníku práce zapotřebí vyčerpat dovolenou za kalendářní rok do konce daného roku. Avšak existují výjimky. „Není-li to možné vyčerpat dovolenou v daném roce například proto, že tomu brání provozní důvody zaměstnavatele nebo proto, že zaměstnanec je nemocen, může být dovolená vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku,“ uvedl advokát Aleš Nytra.

Termín čerpání dovolené přitom určuje primárně zaměstnavatel. Také to má ale své výjimky. „Nově podle zákoníku práce, pokud není zaměstnavatelem určeno čerpání dovolené ani do 30. června následujícího roku, tak má právo určit čerpání dovolené za rok 2012 zaměstnanec, a to tak, že písemně oznámí zaměstnavateli termín čerpání dovolené alespoň 14 dní předem,“ dodal Nytra.

K tématu dovolené se váží i další otázky. Může například zaměstnavatel přinutit zaměstnance čerpat dovolenou proti jeho vůli? I na to podle Nytry dává zákoník práce jasnou odpověď: „Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci dovolenou nařídit i proti jeho vůli. Zaměstnavatel by však měl určit čerpání dovolené za přihlédnutí k oprávněným zájmům zaměstnance. Čerpání dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit písemně alespoň čtrnáct dní předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.“

Pokud zaměstnanec potřebuje ze závažných důvodů čerpat dovolenou jindy, v praxi se podle advokáta postupuje tak, že zaměstnanec požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené a zaměstnavatel v souladu s přáním zaměstnance dovolenou nařídí. „Pokud ale žádosti zaměstnance nevyhoví, nelze se proti rozhodnutí zaměstnavatele bránit. V krajním případě, pokud by zaměstnavatel nerespektoval oprávněné zájmy zaměstnance při nařizování dovolené, bylo by možno podat podnět na Státní úřad inspekce práce,“ vysvětlil Aleš Nytra.

Dále uvedl, že zaměstnavatel je oprávněn zaměstnance odvolat z čerpání dovolené, a to i bez udání důvodů. V takovém případě má ale povinnost nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla. Zaměstnavatel například uhradí cenu letenek, které propadnou. Pokud by se stalo, že je zaměstnanec již třeba na Havaji a musí předčasně odletět, tak bude muset zaměstnavatel uhradit také cenu navíc zakoupené letenky, případně další škody, které tímto zaměstnanci vznikly.

Nárok na proplacení nevyčerpané dovolené má zaměstnanec pouze v případě, že pracovní poměr skončí dřív, než zaměstnanec stačil dovolenou vyčerpat. Naopak má ale zaměstnanec povinnost zaměstnavateli vrátit peníze za vyčerpanou dovolenou, na kterou mu ještě nevznikl nárok,“ uzavřel Aleš Nytra.

Stíháte vyčerpat svou dovolenou v průběhu kalendářního roku?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.