Po většině částečných úvazků se vždy zapráší. Valnou část jich využívají ženy na mateřské či rodičovské dovolené. Jsou to ženy, které nechtějí zcela ztratit kontakt se svým oborem, jejich profese je vnitřně naplňuje, nebo si prostě chtějí přivydělat nějaké peníze k rodičovským dávkám.

Vloni bylo v ČR na mateřské nebo rodičovské 288 tisíc lidí. Valná většina z nich však nemá možnost na zkrácený úvazek pracovat, byť by třeba měla chuť. Tuzemští zaměstnavatelé totiž tyto pracovní příležitosti neposkytují, ačkoli v mnoha oborech by to nebyl problém.

Ve společnosti však stále přežívá zkostnatělé chápání rodiče, který pečuje v domácnosti o malé dítě, jako rizikového zaměstnance, který kvůli nemocnosti dítěte neplní své povinnosti a navíc budí podezření malou produktivitou práce. Přitom zkušenosti firem, jež ke zkráceným úvazkům přistupují pozitivně, ukazují pravý opak.

Rodinné firmy nejsou v ČR jediným příkladem vstřícného přístupu ke zkráceným úvazkům. Na trhu práce se lze setkat i s velkými firmami, které rovněž podporují flexibilní formy pracovního zapojení rodičů malých dětí.

Zaměstnáváme maminky i tatínky, kteří díky zkráceným úvazkům mohou být více se svou rodinou. Stále častěji u nás využívají zkrácené úvazky otcové, kteří mají děti ve střídavé péči,“ říká Jana Skalková, která vede Program pro maminky a tatínky v ČSOB. Možnost pracovat na zkrácený úvazek v rámci tohoto zaměstnaneckého programu ročně využívá přibližně 250 rodičů dětí ve věku do 5 let.

Dalších 500 zaměstnanců, a nejsou to jen rodiče malých dětí, pravidelně či nárazově využívá home office, jak se říká práci z domova. Zkrácené úvazky se tak podle Skalkové vyplácejí i zaměstnavateli samotnému.

Manažeři oceňují vysoké nasazení a motivovanost rodičů, a také to, že nemusí hledat a zaučovat nové zaměstnance a tým zůstává kompaktní. Navíc motivovaní a spokojení zaměstnanci odvádějí kvalitní práci a firma pak lépe prosperuje,“ uzavírá Jana Skalková z ČSOB.

Domníváte se, že pracovníci na částečný úvazek představují pro firmy výhodu, nebo naopak?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.