Deník pak dále uvádí: “Načerno”, tedy bez pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti pracují v Česku podle odborníků desítky tisíc lidí. “Kvůli nim pak stát přijde na daních a pojistném o 5 až 10 miliard korun ročně,” doplňuje náměstek generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček. Nejčastěji se nelegální zaměstnanci objevují v oblasti stavebnictví nebo pohostinství. “V Praze v oblasti pohostinství nelegálně zaměstnávalo pracovníky 37 firem,” říká mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jiří Reichl a dodává, že na druhém místě byl Moravskoslezský kraj, kde své zaměstnance načerno zaměstnávalo 30 firem.

Za uplynulé dva měsíce tak proběhlo podle Státního úřadu inspekce práce mezi českými hoteliéry a firmami z oblasti pohostinství více než pět tisíc kontrol. Dosud bylo uloženo 325 pokut za více než 4,5 milionu korun. Jen v samotném červenci pak úředníci našli 2641 nelegálně zaměstnaných pracovníků ve zhruba 130 podnicích. “V Praze v oblasti pohostinství nelegálně zaměstnávalo pracovníky 37 firem,” říká mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jiří Reichl a dodává, že na druhém místě byl Moravskoslezský kraj, kde své zaměstnance načerno zaměstnávalo 30 firem. U 27 zaměstnavatelů pak pracovali lidé bez smlouvy i na Plzeňsku.

Nelegální zaměstnávání se však netýká jen pohostinství či stavebnictví. Podobné počty načerno zaměstnaných pracovníků jsou totiž podle odborníků i v zemědělství, zpracovatelském průmyslu, velko a maloobchodě. “Výkon nelegální práce je nejběžnější u nekvalifikovaných profesí, jako jsou pomocné stavební práce, práce na výrobních linkách a podobně. Značná část nelegálních pracovníků se rovněž pohybuje v oblasti prodeje,” doplňuje pak Táňa Švrčková z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí a její slova potvrzují i ostatní odborníci. Podle nich navíc k nárůstu nelegálně zaměstnaných nedochází jen v letních měsících, ale po celý rok. “Nelegální práce je rozšířena více v malých než velkých firmách, a to napříč obory. Neřekl bych, že je dimenze problému jiná v létě než v jiných ročních obdobích, jen se mění podle sezonnosti toho kterého odvětví,” říká například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Nejčastější skupinou nelegálně zaměstnaných jsou lidé, kteří jsou přihlášení na úřadech práce jako žadatelé o místo, ti, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci nebo cizinci. Velmi častý je pak i takzvaný švarc-systém, tedy situace, kdy lidé pracují na živnostenský list, ale de facto vykonávají zaměstnání, na které by měli mít zaměstnaneckou smlouvu. Právě to je totiž pro firmy výhodné a může jim to značně ušetřit náklady. “Hlavní důvodem k nelegálnímu zaměstnávání jsou samozřejmě personální náklady, respektive vysoké odvody za zaměstnance. Regulérní pracovní poměr je pro zaměstnavatele příliš drahý,” potvrzuje Petr Skondrojanis, manažer společnosti LMC.

Zdroj: LN