Zákoník práce umožňuje zaměstnanci vykonávat práci pro zaměstnavatele nejen v jednom, ale i v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Jediným omezením souběžného výkonu prací u jednoho zaměstnavatele je, aby byly jiného druhu než práce vykonávaná v původním pracovním poměru. Účelem této právní úpravy je zamezit obcházení ustanovení zákoníku práce o pracovní době, době odpočinku a práci přesčas, k němuž by při výkonu práce stejného druhu v dalším pracovněprávním vztahu mohlo docházet.

Podle informací portálu Novinky.cz je vždy důležité vymezit, kdy se jedná o práci jiného druhu. Jde o takovou práci (pracovní činnosti), která se liší od práce, kterou zaměstnanec vykonává v původním pracovním poměru. Tyto další pracovní činnosti rozhodně nemohou být jen doplněním stávající pracovní náplně zaměstnance, která mu už vyplývá ze sjednaného druhu práce, tedy nemohou s ní bezprostředně souviset, být jí podmíněny a být konány v době, kdy mají být konány činnosti z prvního pracovního poměru.

Pokud však budou výše uvedené podmínky naplněny, může zaměstnavatel se zaměstnancem vedle pracovní smlouvy uzavřít i další pracovněprávní vztah, tedy další pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Vztah na základě DPP ovšem nepožívá tak velké ochrany jako pracovní poměr – zejména je pro obě strany velice jednoduché ho ukončit. I tato skutečnost by mohla být pro zaměstnance nemilým překvapením.

Máte nějaké zkušenosti s více pracovními dohodami u jednoho zaměstnavatele?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.