Nejedná se o žádné desetikoruny. Například zaměstnanci s průměrnou hrubou měsíční mzdou okolo 25 tisíc Kč, kterým se nezvýší platy, přinesou domů každý měsíc téměř o pět set korun méně než dosud. Toto vládní opatření bude patřit k těm, která rodiny zasáhnou nejcitelněji.

Vláda o dopadech tohoto opatření přitom vůbec nemluví. Jen uvádí, že se při přechodu ze superhrubé mzdy na hrubou v roce 2014 zvýší o jeden bod již v zákoně schválená sazba daně z příjmů, tedy z 19 nově na 20 procent. A argumentuje, že i nová dvacetiprocentní sazba z hrubé mzdy je dokonce o něco nižší než dnešní 15procentní sazba ze superhrubé mzdy.

To je sice pravda, ale má to háček v tom, že od roku 2014 se zaměstnancům současně zvýší výrazně odvod zdravotního pojistného, což je již rovněž schváleno v zákonu o jednotném inkasním místu. A to z dnešních 4,5 na 6,5 procenta. Sociální pojistné se nezmění.

Zatímco tedy již schválená 19procentní sazba daně měla zaměstnancům kompenzovat velké zvýšení pojistného, vládou nově navržená 20procentní sazba už žádnou kompenzaci pojistného de facto nezajistí. Zvýšení zdravotního pojistného tak zaměstnanci budou muset téměř v plné výši uhradit na úkor velkého snížení své čisté mzdy.

Například již zmíněnému zaměstnanci s platem 25 tisíc korun hrubého klesne čistá mzda o 475 korun měsíčně (na pojistném zaplatí o 500 korun více, na dani o 25 Kč méně). Zaměstnanec s platem 20 tisíc korun hrubého bude mít na výplatním lístku každý měsíc o 380 korun méně. Vyšší zdravotní pojistné postihne všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich příjem, tedy i ty nízkopříjmové.

-red-