Informoval o tom portál Novinky.cz.

Podle ekonomky Markéty Šichtařové budou firmy nově moci zcela legálně vyplatit svým společníkům či akcionářům zálohu na podíl na zisku. A dividendy budou moci vyplácet nejen jim, ale i libovolným jiným osobám, tedy třeba i zaměstnancům. Stanovy společnosti totiž bude možné upravit tak, že zaměstnanci budou mít na podíl na zisku nárok, což současná legislativa neumožňuje.

„Otvírá se tak zajímavá možnost, jak motivovat například jednatele či manažery společností tím, že část jejich odměny bude koncipována jako právo na podíl na zisku,” uvedla Markéta Šichtařová.

Ačkoli zákon okruh osob, kterým může být ve stanovách toto právo přiznáno, nijak neomezuje, vzhledem k dalším zákonům nebude pro společnosti napojené na veřejné rozpočty podle Šichtařové ani nadále možné, aby přímo do svých stanov zakomponovaly právo na podíl na zisku ve prospěch nakloněných politiků.

Další novinkou je, že pokud se společníci eseróčka, které má na svých účtech nerozdělený zisk, rozhodnou, že ve druhé polovině roku podniknou investiční akci, na kterou by se jim hodily právě peníze uložené ve společnosti, budou tak moci učinit formou zálohy na podíl na zisku.

Lidem, kteří mají právo na podíl na zisku, se zisk vyplácí především v penězích. Zákon však nově nabídne možnost, aby společnost ve svých stanovách stanovila, že zisk se bude vyplácet i jiným způsobem, například v akciích či dokonce naturáliích. „Akcionářům pivovarů by se tak mohl splnit dávný sen, tedy vyplácení dividend v podobě pivních sudů,” poznamenala k tomu Šichtařová.

Související novinky mají být také v daňové oblasti. Zásadní pozitivní změnou v oblasti vyplácení podílu na zisku by podle Šichtařové mělo být osvobození příjmu osob z podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na podílovém fondu nebo komanditisty na komanditní společnosti, podílu na zisku z členství v družstvu a podílu na zisku tichého společníka od daně z příjmu fyzických osob (neboli srážkové daně z dividend).

„Snahou vlády vzhledem k blížícím se volbám do sněmovny je, aby tento zákon nabyl účinnosti o rok dříve, tedy od 1. ledna 2014 namísto původně schváleného roku 2015. Tak by snad konečně mohl být odstraněn dlouhodobý nesmysl, kdy zisk společnosti byl před vyplacením společníkům zdaněn hned dvakrát,” dodala ekonomka.

Kdybyste si mohli vybrat, přáli byste si získat podíl na zisku vaší firmy v penězích, nebo v naturiáliích?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.