Kromě změn ve výpočtu výše nemocenského pojištění se věnovala například i nově zavedeným dávkám, tzv. otcovské a dlouhodobému ošetřovnému. Účastníci fóra poznamenali, že dávka otcovské poporodní péče byla ze strany zaměstnanců kvitována. „Celkem bylo od 1.2.2018 vyplaceno přibližně sto těchto otcovských dávek,“ potvrdila velký zájem ředitelka Hechterová. Téma dávek zavedlo diskutující i do problematiky zaměstnanců v exekuci. Paralelně s rostoucím počtem vyplacených dávek roste také počet exekucí, na jednu vyplacenou dávku připadá až třicet exekucí. Zaměstnanci se snaží vyhnout splácení exekucí tím, že nastupují na dávku ošetřovného, konstatovali svou zkušenost zástupci firem.

Teoretický výklad doplnila ředitelka Hechterová názornými příklady z praxe, což bylo posluchači také patřičně oceněno.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-