Proto když byl SP ČR osloven GŘ VS ČR udělali jsme si průzkum mezi členskou základnou a z odpovědí se ukázalo, že některé firmy již tyto možnosti využívají, jiné zase lehce váhají využít této možnosti. Proto jsme chtěli firmám ve spolupráci s GŘ VS ČR téma zaměstnávání odsouzených více přiblížit.

Cílem workshopů je předat potencionálním zaměstnavatelům bližší informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu a následně o možnostech zaměstnávání propuštěných vězňů. Součástí workshopů jsou i příklady z praxe zaměstnavatelů, kteří se již pro spolupráci s GŘ VS ČR rozhodli. Pokud to umožňují podmínky věznice, snažíme se do programu workshopů zařadit i prohlídku konkrétních výrobních prostor ve vybrané věznici.

To, že se zaměstnavatelé opravdu o toto téma zajímají, dokazuje i poměrně hojná účast na již realizovaných workshopech ve věznici v Rýnovicích, Bělušicích, Ostravě a na ÚP v Brně a Olomouci.¨Celkem se workshopů zúčastnilo – 69 firem v počtu 143 účastníků. Dále se v krajích akcí účastnili i zástupci Úřadů práce, krajů a měst.

Příkladem firem, které mají se zaměstnáváním odsouzených zkušenost jsou např. TI Automotiv nebo ANA- AQUALINE.

M. Puchrík, ředitel výroby, TI Automotive

„TI Automotive spolupracuje s věznicí od r. 2012, zaměstnáváme 55 vězňů přímo v našem areálu. Sousedíme přímo s věznicí, proto se spolupráce přímo nabízela. Povedlo se nám trvale zaměstnat jako kmenové zaměstnance 3 vězně. Našim cílem je umístit i vězně, kteří nemohou na volnější režim – máme v plánu vybudovat oddělené pracoviště. Snažíme se o vypracování motivačního systému pro vězně, aby měli zájem pracovat.“

Zdeněk Pihrt, vedoucí výroby ANA AQUALINE, s.r.o.

ANA-AQUALINE spolupracuje s věznicí v Bělušicích od roku 2005, ve vnitřních prostorách zaměstnává kolem 110 odsouzených osob. Pochvalujeme si spolupráci s vedením Věznice Bělušice, zejména co se týká případné výměny pracovníka, pokud se u nás v provozu neosvědčí. Taková změna trvá zpravidla do jednoho týdne, což je pro nás velmi pozitivní.“

Doufáme, že se na základě realizovaných workshopů podaří zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání odsouzených, ale také tyto lidi zapojit a znovu vrátit do života.

Zaměstnávání odsouzených má svá pozitiva, ale i různé legislativní překážky. A to nejen na straně zaměstnavatelů, tak i na straně věznic. Např. není dořešena otázka úrazového pojištění zaměstnání odsouzených, protože nejsou v pracovněprávním vztahu k podnikatelskému subjektu. Nebo souhlas odsouzeného s prací pro soukromý subjekt.

Spolupráci s vězeňskou službou určitě nekončíme posledním realizovaným workshopem,“ říká Věra Rojíčková ze SP ČR. „Na podzim chystáme další formy spolupráce. Doufáme, že se na základě realizovaných workshopů podaří zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání odsouzených.“¨

Na závěr jsme položili tři otázky koordinátorovi zaměstnávání odsouzených Jiřímu Šteglovi z Generálního ředitelství vězeňské služby ČR:

Jaké přínosy přináší spolupráce se SP ČR?

Ve spolupráci se SP ČR jsme uspořádali několik velmi zajímavých workshopů na téma zaměstnávání odsouzených osob, kde jsme podnikatelské veřejnosti, rekrutující se z řad členů SP ČR, představili možnosti, výhody a konsekvence vyplývající ze zaměstnávání vězňů. Vedle toho připravujeme další možné formy spolupráce, například diskuse se zástupci firem nad konkrétními příklady zaměstnávání vězňů a odstraňování barier při jejich zaměstnávání v průběhu výkonu trestu, ale i po propuštění. Spolupráce s SP ČR je tak pro nás přínosná zejména proto, že nám SP ČR otevírá dveře ke konkrétním podnikatelským subjektům a jejich managementu, ke kterým bychom se jinak obtížně dostávali. A samozřejmě nám také organizačně zajišťuje společné workshopy.

Jaká je zpětná vazba z workshopů? Kolik firem začalo zaměstnávat odsouzené?

Na workshopech se nám podařilo navázat mnoho kontaktů, které nyní využíváme k realizaci projektů v zaměstnávání vězňů. Do současné doby se zrealizovaly 3 projekty a o dalších cca 5 – 6 jednáme. Obecně je od účastníků workshopů odezva, že mnohdy vůbec netušili, jaké možnosti v zaměstnávání odsouzených osob jsou a jaké formy či činnosti lze využít.

Jaké problémy legislativní a praktické vidíte při zaměstnávání odsouzených na straně věznic?

Co se týče legislativy, tak je to nutný souhlas vězňů s prací pro subjekty mimo státní sektor, to někdy vězňům dává možnost, jak se práci, která jim zrovna nevyhovuje legálně vyhnout. Dále jsou tam negativní konotace spojené se zdravotním pojištěním – odpovědnosti za úrazy, kdy my vězně pojistit nemůžeme a komerční pojištění je pro zaměstnavatele poměrně dost drahé a někdy nedostupné. Praktické problémy jsou spojené zejména s možnostmi VS ČR vysílat vězně na práci mimo věznice, kdy je poptávka po práci vězňů mimo věznice daleko vyšší, než jsme schopni uspokojit. Souvisí to samozřejmě s tím, že musíme dbát na to, abychom vysláním nevhodných typů vězňů (mající dlouhé délky trestu, spáchali těžké trestné činy, jsou recidivisté apod.) neriskovali jejich útěk či možnost páchání trestné činnosti při pobytu mimo vězení. Dále nás mnohdy limituje nedostatek vhodných výrobních prostor uvnitř věznic. Právě setkávání s podnikateli nám pak umožňuje nacházet variantní řešení, jak tyto praktické problémy překonat a zaměstnávání vězňů realizovat.

Zdroj: www.spcr.cz.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-