„Vzhledem k rekordně vysoké zaměstnanosti v ČR není možné volná pracovní místa obsadit českými uchazeči. Proto se firmy obrací do zahraničí. Pokud se vláda rozhodla, že jim v tom pomůže, nemůže přeci ignorovat stávající nefungující situaci. Firmy potřebují zaměstnance nyní, ne za půl roku. Do té doby můžou naše firmy přijít o zakázky, zákazníky a brzy budou řešit opačný problém, než je nábor zaměstnanců,“  upozorňuje na rizika prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„V případě, že by Režim Ukrajina neexistoval, jedinou možností zaměstnat cizince zůstane problematický systém Visapoint. Stát i zaměstnavatelé ztratí kontrolu nad pohybem cizinců v ČR. Řada firem bude postavena před dilema, zda přijít o zakázky, omezit výrobu anebo dokonce přenést výrobu do podnikatelsky přívětivějších států,“ dodává prezident KZPS ČR, Jan Wiesner.

„Nepružnost českých orgánů například v porovnání s Polskou republikou je až zahanbující. A děje se tak na úkor českých občanů a prosperity naší země. Dlouhodobě nás Ukrajinci samozřejmě nezachrání, ale krátkodobě mohou pomoci. Vláda pro to však musí něco udělat,“ poznamenalprezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Vyzýváme proto vládu ČR, aby urychleně přijala návrh na navýšení personální kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem zrychlení vyřizování vyššího počtu žádostí o zaměstnanecké karty a pomohla firmám zajistit potřebné chybějící personální zdroje k zabezpečení výroby a služeb a podpořila tak firmy, aby se udržely na trhu a obstály v těžkém konkurenčním prostředí,“ zní hlavní a společný požadavek zástupců byznysu na vládu ČR. 

Důvody, proč české firmy musí hledat zaměstnance mino ČR

 • Pracovní trh v současné době nenabízí dostatek kvalifikovaných sil, a to ani z řad nezaměstnaných anebo absolventů škol, proto nyní musí zaměstnavatelé hledat pracovní sílu v zahraničí.
 • Firmy potřebují obsadit cca 140 tisíc volných pozic jakýmikoli pracovníky, v rámci tzv. „Režimu Ukrajina“ se jedná o zaměstnání nyní 3.800 pracovníků (roční kvóta) a po navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR by mohlo dojít k navýšení o více jak 100 % uchazečů ročně.
 • Je nutno zdůraznit, že zaměstnávání cizinců v českých firmách je krizovým, nestandardním a nesystémovým řešením, které zaměstnavatelům přináší dodatečné (a nemalé) náklady – na jejich dopravu, ubytování, zaškolení, překlady předpisů a pracovních postupů – toto vše v případě zaměstnávání tuzemských pracovníků samozřejmě odpadá.
 • Nedostatek pracovních sil výrazně omezuje konkurenceschopnost našich firem.
 • Jednoznačně odmítáme hlas odborů, který očerňuje zaměstnavatele z neadekvátních odměn pro cizince. Považujeme to za úmyslnou dehonestaci českých podnikatelů. Na základě několika případů zaměstnavatelů, kteří nabízí velice nízké mzdy, se odbory snaží vytvořit dojem, že čeští podnikatelé chtějí zaměstnáváním cizinců brzdit růst mezd.
 • S politováním musíme konstatovat, že podle našeho názoru chtějí odbory jen vyvolávat sociální napětí, protože za celou dobu samy nenavrhly vlastní konkrétní a funkční řešení nedostatku českých zaměstnanců.
 • Jasnou snahou odborů je využít stávající situaci na pracovním trhu, kdy chybí kvalifikovaní zaměstnanci, a na této vlně se vést a získávat sympatie tzv. bojem za vyšší mzdy.
 • Je třeba jasně říci, že zodpovědnost za hospodářské výsledky má vláda, podnikatelé a zaměstnavatelé, nikoliv však odbory.

Rizika, pokud vláda nezrychlí legální příjem Ukrajinců

 • Stávající kapacita 3.800 osob je již téměř vyčerpána a v řádu dní se Režim Ukrajina uzavře.
 • Jedinou možností, jak se u nás budou moci zaměstnat cizinci, bude prostřednictvím problematického systému Visapoint.
 • Uzavřením Režimu Ukrajina ztratí stát i zaměstnavatelé kontrolu nad pohybem cizinců v ČR, což může mít i bezpečnostní důsledky.
 • Řada firem bude postavena před dilema, zda přijít o zakázky (a nikdy je již nezískat), omezit výrobu anebo dokonce přenést výrobu do podnikatelsky přívětivějších států.
 • Dalším doprovodným negativním jevem bude propouštění, nezaměstnanost a následné sociální problémy, což ve volebním roce není pro politické strany dobré vysvědčení.
 • Nechceme podporovat, aby zaměstnavatelé řešili nedostatek pracovních sil jejich dovozem přes Polsko nebo Maďarsko.

Ke stažení:
Společná tisková zpráva SP ČR, KZPS ČR a HK ČR
Otevřený dopis vládě k Režimu Ukrajina

Zzdroj: www.spcr.cz