Workshopy proběhly např. ve věznici v Rýnovicích, Bělušicích nebo Horním Slavkově, kde se zúčastnění měli možnost seznámit s výrobou v prostorách věznic.

Důvody, proč zaměstnávat odsouzené jsou v zásadě tyto:

 • Vytvoření pracovních návyků – umožnění resocializace po návratu z výkonu trestu
 • Snižování recidivy
 • Finanční přínos – pro věznice a vězně (možnost splácet náhradu škody, exekuce, náklady na výkon trestu, vytvoření úspor pro zpětný vstup do občanského života)
 • Přínos pro zaměstnavatele (nižší náklady na pracovní sílu, stabilní pracovní síla, motivace pracujících odsouzených – „Lepší budoucnost“, řešení nedostatku pracovníků na trhu práce – k 31.10.2016 bylo ve výkonu trestu 20.496 vězňů, z toho 14.734 zaměstnatelných)

 A jaké jsou možné formy zaměstnávání odsouzených:

 • vně věznic v areálu patřící zaměstnavateli – to je možné jen pro vězně s volným pohybem nebo, pokud je možno zřídit pracoviště s přítomností dozorce nebo střežená pracoviště
 • výstavba haly na pozemku hraničícího s pozemkem věznice (např. Světlá nad Sázavou)
 • výstavba haly na pozemku věznice z prostředků investora (právo stavby na cizím pozemku)
 • výstavba haly z prostředků vězeňské služby
 • výstavba financovaná z prostředků EU (např. Vinařice)
 • výstavba střežených pracovišť mimo areál věznice
 • vnitřní pracoviště věznic (věznice je zaměstnavatel, funguje jako dodavatel)

Ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a věznicí nutno ošetřit otázky neupravené právními předpisy (odměňování, BOZP), např.:

 • Odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Zajištění stravování odsouzených po dobu výkonu práce
 • Zajištění přepravy do místa výkonu práce (nachází-li se mimo věznici)
 • Náklady na dozorce (je-li potřeba)
 • Styk odsouzeného s civilními zaměstnanci
 • Kontrola přítomnosti odsouzeného
 • Střežení pracoviště, bezpečnostní opatření
 • Hlášení neoprávněného odchodu odsouzeného
 • Logistiku pracovníků i materiálu 

Na workshopech byli i zástupci firem, které již tuto formu zaměstnávání využívají k řešení otázky nedostatku pracovní síly na trhu práce, a podělili se o své pozitivní zkušenosti. Na prvním místě je řešení otázky nedostatku pracovní síly na trhu práce, výborná spolupráce s ministerstvem spravedlnosti a věznicemi, stabilita pracovní síly, možnost zaměstnání „vyzkoušeného“ pracovníka po skončení výkonu trestu. Nižší náklady nehrají při rozhodování zda zaměstnat odsouzené až tak hlavní roli.

Upozornili však i na některá úskalí – nutná předchozí osvěta mezi civilními zaměstnanci (osvědčilo se zaškolení ze strany dozorců), přesvědčení managementu, vstupní procedury, pracovnělékařské prohlídky aj.

Bariéry zaměstnávání odsouzených

O tom jednali zástupci SP ČR, zástupce Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, zástupci věznic Rýnovice a Odolov se zástupci ministerstev financí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu a CzechInvest dne 16.11.2016.

Byly identifikovány tyto limitující faktory:

  • právo stavby na cizím pozemku, ale v tomto případě pozemku v majetku státu – právní limity
  • nebo o pronájem pozemku na max. 16 let – pro investora nevýhodné, za tu dobu nedojde ani k odepsání nákladů
  • otázka pojištění pracujícího odsouzeného pro pracovní úraz – v skutečnosti pro firmu nepracuje, ale je zapůjčen věznicí pro výkon praxe
  • nedostatečná informovanost mezi zaměstnavateli o podmínkách zaměstnávání odsouzených
  • pobídky pro firmy zaměstnávající vězně ve výkonu trestu a po výkonu trestu
  • Ošetření investice podnikatele do výstavby např. výrobní haly na pozemku věznice – jde buď:
    • právo stavby na cizím pozemku, ale v tomto případě pozemku v majetku státu – právní limity
    • nebo o pronájem pozemku na max. 16 let – pro investora nevýhodné, za tu dobu nedojde ani k odepsání nákladů
    • otázka pojištění pracujícího odsouzeného pro pracovní úraz – v skutečnosti pro firmu nepracuje, ale je zapůjčen věznicí pro výkon praxe
    • nedostatečná informovanost mezi zaměstnavateli o podmínkách zaměstnávání odsouzených
    • pobídky pro firmy zaměstnávající vězně ve výkonu trestu a po výkonu trestu
    • Sleva na dani z příjmu
    • Příspěvek z aktivní politiky zaměstnanosti

    

Zdroj: SP ČR