Jenže mnohé firmy se kvůli tomu bojí komplikací, protože na těžko obsaditelné dělnické profese neseženou za cizince náhradu.

MPSV brání pokyn tím, že jeho smyslem je pomoci českým uchazečům o práci na úřadech práce. Na straně druhé podle zjištění deníku Lidové noviny ale ministerstvo samo připouští, že v určitých oborech a na určitých pozicích mají zaměstnavatelé potíže sehnat české občany. „Tato takzvaná neatraktivní pracovní místa jsou ochotni přijmout a setrvat na nich často pouze občané ze třetích zemí. Jedná se například o provozy v prašném nebo hlučném pracovním prostředí,” citoval deník vyjádření MPSV. Úřad práce nyní eviduje téměř půl milionu nezaměstnaných a na situaci, kdy je potřeba najít pracovní místa především pro české občany, je podle ministra Jaromíra Drábka třeba reagovat. Jak ale uvedly Lidové noviny, Pavel Juříček ze Svazu průmyslu a dopravy upozornil na to, že v Česku chybí tisíce kvalifikovaných pracovních sil, které čeští uchazeči z registru úřadů práce nezaplní.

V Česku je evidováno skoro 218 tisíc pracovníků ze zahraničí. Nově může být cizinec – občan tzv. třetí země, tedy mimo členské státy EU, přijat do zaměstnání jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území ČR nebo je držitelem zelené nebo modré karty. Zaměstnavatel má také povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nastoupení do zaměstnání cizince s povolením k zaměstnání, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

V Česku bylo loni evidováno celkem 217 862 zahraničních pracovníků. Jejich počet se oproti roku 2010 zvýšil o 2495. Nejvíce legálně zaměstnaných cizinců u nás tvoří Slováci, Ukrajinci a Poláci.

-pda-

Je krok správným směrem zpřísňování podmínek zaměstnávání cizinců z tzv. třetích zemí, tedy mimo hranice EU? Neohrozí to nakonec zaměstnanost ve firmách?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.