Výsledky průzkumu, které zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), zároveň ukazují, že přibližně dvoutřetinová většina Čechů se kloní k názoru, že zaměstnávání cizinců by se mělo omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností (67 %) a současně že cizí levná pracovní síla ohrožuje zaměstnávání českých občanů (65 %).

Zaměstnávání cizinců CVVM

Zhruba třípětinová většina respondentů převažuje u názoru, že při přijímání do práce by měli být upřednostňováni cizinci ze zemí EU před ostatními cizinci a že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které čeští uchazeči o práci nemají zájem. Přibližně polovina respondentů věří, že příliv cizího kapitálu zlepšuje situaci na našem trhu práce, naopak 35 % lidí si to nemyslí. 

Průzkum také ukázal, že podpora zaměstnávání cizinců roste se stupněm dokončeného vzdělání a se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně. Na podporu cizinců se dívají kladně vysoce kvalifikovaní odborníci i kvalifikovaní dělníci a řemeslníci. 

Pro byli hlavně obyvatelé Prahy, Jihomoravského a Pardubického kraje a lidé se velkých měst. Na politické škále se řadí mezi pravici a volí nejčastěji ODS, TOP 09 a Piráti. 

Naopak nesouhlas se zaměstnáváním cizinců častěji zazníval od nezaměstnaných, pomocných a nekvalifikovaných dělníků a řemeslníků, respondentů, kteří současnou ekonomickou situaci v ČR hodnotí jako špatnou. Tito lidé se hlásí jednoznačně k levici. Bývají to voliči KSČM, SPD a ti, kteří nechodí k volbám.

Zdroj: www.idnes.cz 

-lhe