Platy ve veřejném sektoru jsou dlouhodobě podhodnoceny, k jejich zmrazení došlo hlavně mezi lety 2009 až 2013. Zvýšení si můžeme dovolit i díky pozitivnímu ekonomickému vývoji. Na navýšení jsme se shodli v rámci vlády i během jednání se zástupci odborových organizací,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. Od prvního listopadu 2015 se zvýší platové tarify pro státní zaměstnance, pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o tři procenta. Na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je součástí této novely nařízení vlády též změna stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky, u kterých dojde ke zvýšení počtu platových stupňů z pěti na šest za účelem lepšího zohlednění délky započitatelné praxe. Tato stupnice je v průměru zvýšena o 3,3 %, mj. i z důvodu změny její struktury. U zaměstnanců ve zdravotnictví dojde k pěti procentnímu navýšení až k prvnímu lednu 2016, protože financování platů v této oblasti je navázáno na odlišný zdroj hrazení prostředků na platy, respektive je navázáno na úhradovou vyhlášku vydávanou pro celý kalendářní rok. Navýšení o pět procent má zajistit vyšší motivaci zdravotnického personálu a zamezit častému odlivu lidí mimo segment zdravotnictví. Odbory vždy požadovaly vyšší růst platů. Rozhodnutí vlády považují za současných podmínek za rozumné, i když: „My bychom chtěli, aby nárůst pro rok 2016 byl pět procent a to bez ohledu na to, jestli se jedná o státní zaměstnance, nebo zaměstnance placené ze státního rozpočtu,“ prohlásil předseda ČMKOS Josef Středula. Růst ekonomiky podle něj vytváří dostatečné zdroje k tomu, aby to mohla vláda potvrdit vyšším růstem příjmů.


Co soudíte o navýšení mezd státních zaměstnanců?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-