Do bonusů, které svým zaměstnancům firmy nabízejí,patří podle průzkumu hlavně roční/měsíční hodnocení výkonu a úprava mezd, kulturní a vzdělávací firemní meetingy/akce, výuka cizích jazyků, příspěvky na stravu, pojištění, rekreace.

 „Zaměstnanci naší firmy jsou motivováni několika stupni, a to zejména hospodařením firmy samotné, obraty, zisky jednotlivých časových horizontů a pracovní morálkou. V ročním zhodnocení jsou následně udělovány roční prémie a bonusy dle hodnocení pracovní morálky a výkonnosti. Je nutné dodat, že vývoj společnosti není pouze v rukou managementu, ale je to zásluha všech zaměstnanců firmy. Síla řetězce se posuzuje podle všech článků,“ uvedl Petr Hobža, obchodní a výrobní ředitel rodinné firmy Strážnické brambůrky, loňský finalista soutěže MANAŽER ROKU.

„Základem je poměrně standardní bonusový systém. Prémie tvoří část mzdy zaměstnanců, k tomu obvyklé stravenky, 5. týden dovolené. Také platíme zaměstnancům dvě vyučovací hodiny angličtiny týdně, po pracovní době. Oblíbený je společný oběd nebo večeře za rekordní měsíc. Většinou si jednou za rok rovněž dopřejeme team building spojený se školením, zaměřeným na něco, co by nám pomohlo něco zlepšit ve firmě, nebo u každého z nás. Jeho téma vybíráme obvykle hlasováním. Neméně důležitou součástí je již zmiňovaná výborná atmosféra v týmu – otevřenost, vstřícnost, vzájemné naslouchání a respekt. Chodíme do práce rádi,“ řekl Jiří Husák, loňský finalista soutěže MANAŽER ROKU 2013 a ředitel společnosti Somfy spol. s.r.o. Praha.

sebemotivaci zaměstnanců používají manažeři především:

  • pracovní morálku
  • transparentnost zisku firmy
  • firemní kulturu s možností seberealizace
  • inovace a kreativitu firmy
  • týmovou práci, empatii a respekt
  • zpětnou vazbu
  • mimopracovní aktivity
  • přátelskou atmosféru

„Jsem vizionář a dokážu se zapálit pro věc a žhnu natolik, že zapálím i ostatní. Takže určitě motivuji osobním příkladem. Nejdůležitější je dosáhnout u pracovníků ztotožnění s firmou, značkou, s  produktem a využít přirozené soutěživosti, kterou je nutno nasměrovat do soutěže s konkurencí. V tom je obrovská energie! Pokud se vybije v meziútvarových šarvátkách, je vše ztraceno. Samozřejmě je nutné pracovníky motivovat i finančně, ale také jim poskytnout prostor pro seberealizaci a uznání,“ říká Karel Žďárský, majitel společnosti Farmet a.s. a vítěz soutěže MANAŽER ROKU.

Právě v tuto dobu do poloviny února probíhají nominace do ročníku, jehož vítězi budou znání 23. dubna 2015 a oceněni v pražském Paláci Žofín.

Kontakty pro bližší informace: PhDr. Milan Mostýn, e-mail: mmostyn@spcr.cz, tel.: + 420 739 452 816.

 

Jakým způsobem motivuje zaměstnance Vaše společnost?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-