V patnáctém ročníku ankety Zákon roku zvítězila novela energetického zákona, kterou došlo k zavedení komunitní energetiky v Česku. Autorem zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle pořadatelů ankety přinese tento zákon významnou změnu pro českou energetiku a další krok v liberalizaci tuzemského trhu s elektřinou. Ocenění Zákon roku od svého vzniku organizuje poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu letos opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR.

„Novela energetického zákona umožní domácnostem, obcím i malým a středním podnikům vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně ji mezi sebou sdílet. To výrazně zvýší možnosti a efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zlepší přístup k čisté a cenově stabilní elektřině. Rovněž to otevře i nové příležitosti pro byznys,” říká k vítězi letošního ročníku Jiřina Procházková, partnerka v advokátní kanceláři Deloitte Legal a leader projektu Zákon roku.

„Vítězný zákon reaguje na problémy na trhu s energiemi a podporuje snahu o urychlení rozumné decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice. Jedná se o jeden ze zásadních kroků k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka v době nejisté dostupnosti zdrojů. To považuji za největší přínos vítězného předpisu,” říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Na druhé příčce se v hlavní kategorii Nejlepší zákon pro byznys umístila digitalizace v pracovním právu, jenž byla součástí velké novely zákoníku práce a která usnadňuje elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V českém pracovním právu se podle pořadatelů jedná o odvážný počin a otevření možností pro masivnější digitalizaci HR procesů ve firmách.

Třetí místo si odnáší dlouhodobý investiční produkt (DIP), který byl součástí změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Tento zákon zavádí potřebný nástroj pro investice na důchod, který je podpořen daňovou úlevou, a navíc přináší alespoň částečné řešení v rámci důchodové reformy. Umožní spořícímu významnou flexibilitu v tom, do čeho bude investovat, na druhé straně adekvátně chrání jeho práva před podvodnými nabídkami.

Další letošní kategorií byl Legislativní počin, kterým chtějí pořadatelé ocenit příklady dobré praxe v rámci legislativního procesu za minulý rok. Nominován mohl být například počin konkrétního jednotlivce, kdy se podařilo odstranit administrativní překážku či uskutečnit pozitivní, srozumitelnou a věcnou změnu nebo příklady a situace, které posouvají regulaci podnikání v ČR pozitivním směrem. Cenu si nakonec odnáší usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR, které je částí novely zákona o zaměstnanosti.

„Oblast pracovního práva je pro podnikatele velmi důležitá. Do této skutečnosti se promítá i to, že zvláště v některých profesích je velmi obtížné najít zaměstnance a tato oblast je poměrně výrazně sešněrována právními předpisy a podnikatelé po právu nesou velmi nelibě další, v řadě ohledů zbytečné, zpřísňování a zavádění nové a mnohdy velmi obtížně realizovatelné administrativy,” říká Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR.

Druhé místo v kategorii Legislativní počin pak obsadilo přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. A na třetí příčce se umístilo odstranění zrušení rodných čísel.

Poslední kategorií letošního ročníku Zákona roku byl Legislativní přešlap, který má naopak poukázat na to, co se v loňském roce nepodařilo. Nepříliš lichotivou cenu si nakonec odnáší nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce. Negativně zde není vnímám věcný záměr, ale způsob provedení této změny.

„Nezvládnutí úpravy dohod nás velmi překvapilo, protože v dalších oblastech je ta novelizace velmi dobrá. Obecně se komunikace s MPSV pod ministrem Marianem Jurečkou výrazně zlepšila, třeba pokrok v digitalizaci je za poslední dva roky větší než za předchozích deset let. A najednou u debaty o dohodách ta komunikace úplně přestala fungovat, takže vznikl naprosto nepoužitelný návrh, který všechny vyděsil,” říká Tomáš Prouza, ředitel Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí tak letos putuje nejen druhé místo a Legislativní počin, ale současně i Legislativní přešlap. „Mám radost, že MPSV proměnilo dvě důležité nominace a to jak za novelu zákoníku práce, tak za zákon o zaměstnanosti. V obou těchto agendách se snažíme udělat velký posun, více zjednodušovat a digitalizovat. Jsem rád, že týmy MPSV spolupracují s lidmi z praxe a naslouchají jim. Za odvedenou práci na těchto zákonech bych rád jmenovitě poděkoval týmům vrchních ředitelek, kterými jsou Dana Roučková a Kateřina Štěpánková,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Výsledky ankety Zákon roku v posledních letech naznačují, že podnikatelé očekávají především transparentní a stabilní legislativní prostředí bez zbytečné administrativní zátěže a byrokracie, což by jim dovolilo efektivnější fungování a alokaci zdrojů, plánování dlouhodobých investic a rozvoj jejich podnikání s minimem nejistoty. Zároveň si přejí zákony podporující inovace, digitalizaci a dynamický i konkurenceschopný podnikatelský ekosystém, který jim umožní lépe fungovat v moderním tržním prostředí a čelit globální konkurenci,” říká Martin Bohuslav, který působí jako vedoucí partner advokátní kanceláře Deloitte Legal a dodává, že vzhledem k trendům v posledních letech je rovněž patrná rostoucí potřeba diskuze nad zákony a regulacemi, které se zabývají otázkami udržitelnosti, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti podniků.

Anketu Zákon roku organizuje od roku 2010 poradensko-technologická společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Z jedenácti nominací vybíraly stovky podnikatelů i zástupců veřejnosti za rok 2023 zákony s největším dopadem na podnikání v Česku, a to v kategoriích Nejlepší zákon roku pro byznys, Legislativní počin a Legislativní přešlap.

Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. Ve výkonném výboru letos zasedlo několik osobností a autorit nejen z oblasti byznysu. Nominovanými počiny jsou obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie přijaté či schválené uplynulém roce.

Výsledky letošního hlasování

Nejlepší zákon roku pro byznys

  1. Zavedení komunitní energetiky (novela energetického zákona)
  2. Digitalizace v pracovním právu (část velké novely zákoníku práce)
  3. Dlouhodobý investiční produkt (část změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří)

Legislativní počin za rok 2023

  1. Usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR (část novely zákona o zaměstnanosti)
  2. Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů (nový zákon o ochraně oznamovatelů)
  3. Odstranění zrušení rodných čísel (novela zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona)

Legislativní přešlap za rok 2023

  1. Nová úprava dohod o provedení práce (část konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce)