Podle online deníku Aktuálně.cz ovšem nemají dětské skupiny nahradit klasické mateřské školky. Měly by fungovat mimo režim školského zákona a zákona o péči o děti, čímž by se značně zjednodušil způsob jejich fungování. Vztahovaly by se na ně méně přísné prostorové a hygienické normy.

Potřebný zákon, který by umožnil alternativy v péči o děti, ale zatím schválen nebyl. A to i přes to, že vláda v programových prohlášeních opakovaně deklarovala podporu rychlejšího návratu pečujících rodičů k výdělečné činnosti prostřednictvím zaměstnání. Ze zjištění online deníku Aktuálně.cz ale vyplývá, že obdobu dětských skupin je možné zřídit již nyní. Problém je, že současné právní normy vznik alternativních zařízení umožňují jen velmi komplikovaně. Vztahuje se na ně totiž řada přísných hygienických, stravovacích, prostorových a požárních předpisů.

Zřízení a provoz mateřské školky tak ročně vyjde na víc než 3,5 miliónů korun. Vysoké vstupní a následné provozní náklady mnoho firem odrazuje. Navíc na provoz firemních školek se v současné době nevztahují žádné daňové úlevy. Právě tyto nedostatky by podle Aktuálně.cz měla vyřešit připravovaná legislativní úprava. Náklady na fungování dětské skupiny by měly být řádově nižší a provozovatel bude mít možnost si je odepsat z daní.

Zřizovateli dětské skupiny by podle vznikajícího zákona mohly být fyzické i právnické osoby podle zákona o živnostenském podnikání, ale také obce a kraje, nestátní neziskové organizace a zaměstnavatelé včetně organizačních složek státu. Do dětské skupiny by rodiče mohli své děti umístit již od šesti měsíců věku a starat by se o ně měli kvalifikovaní pracovníci.

-red-

Pomůže zřizování dětských skupin rychlejšímu návratu rodičů dětí do zaměstnání?

Řekněte, co si o tom myslíte v diskuzi pod tímto článkem.