Třešničkou na dortu pak bude přímá účast agentury EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu) a přednáška o možnostech, jak absolvovat stáž nebo najít pracovní uplatnění přímo v institucích Evropské unie.

Do odborného programu veletrhu se instituce EU zapojí prostřednictvím stánku Zastoupení Evropské komise v ČR a přednášek jednotlivých partnerů, které povedou experti z daných institucí.

Dita Slavíková z Národního centra Europass ČR ve středu 23. října poradí zájemcům, jak se šikovně představit zaměstnavatelům v zahraničí a dokázat, že máte znalosti i zkušenosti, a rovněž jaké české doklady o vzdělání mají platnost i v zahraničí.

Michaela Suchardová z poradenské služby EU Vaše Evropa zase vysvětlí, jak to bude s vaším sociálním zabezpečením či zdravotním pojištěním při práci v zahraničí a na co si dát v zahraničí pozor při uzavírání pracovní smlouvy nebo co dělat, když přijdete v zahraničí o zaměstnání.

Zájemci o zaměstnání v orgánech Evropské unie pak mají možnost osobně se představit zástupcům Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), který zodpovídá za předvýběr zaměstnanců pro orgány a agentury Evropské unie.

K účasti na veletrzích práce a studia nás vedlo hned několik důvodů. V první řadě chceme zvýšit povědomí občanů České republiky o pracovních a studijních příležitostech v Evropské unii, o výměnných a výzkumných programech, programech dobrovolnictví a tak dále. Chceme ukázat, že jsou dosažitelné a nepodléhají enormní byrokratické zátěži a také, že všichni zaměstnanci a studenti v Evropské unii jsou chráněni příslušným národním i mezinárodním právem,“ říká Martin Stašek, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Zúčastnili jste se někdy pracovního veletrhu?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.