Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšení jejich šance na trhu práce.

Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel novou práci v co nejkratší době. Úřad mu v tomto ohledu pomůže, ale je důležité, aby se vynaložená snaha na obou stranách nakonec neminula účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková a zároveň dodává:

Celkem šedesáti procentům uchazečů, kteří úspěšně zakončí některý z rekvalifikačních kurzů, se podaří získat během jednoho roku nové zaměstnání.“

Rostoucí zájem o zapojení uchazečů do rekvalifikačních kurzů svědčí podle Bílkové o tom, že lidé už si uvědomují, že se znalostmi a dovednostmi, které měli v době, kdy na pracovní trh teprve vstupovali, rozhodně nevystačí po celý život.

Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba ho „ušít na míru“ konkrétnímu uchazeči. Skladba a zaměření kurzu musí rovněž odpovídat požadavkům na trhu práce. Zaměstnanci Úřadu práce ČR proto průběžně komunikují se zaměstnavateli i s místními samosprávami a monitorují vývoj a potřeby trhu práce.

Mezi klienty je v současnosti podle ředitelky Bílkové značný zájem o kurzy zaměřené na základní a speciální počítačové dovednosti, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví; zájem je i o svářečské a masérské kurzy, kurzy pro vizážistky, strážné, insolvenční správce nebo uchazeči chtějí získat řidičské průkazy (od skupiny C) včetně těch profesních. Zájem je také o rekvalifikace zaměřené na péči o dítě, tedy pro budoucí chůvy.

Jaké máte zkušenosti s rekvalifikačními kurzy?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.