Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí už zajistil praxi prostřednictvím odborné stáže dvěma tisícům osob, dalších 1641 stážistů pak aktuálně na stáž dochází.

Zájem o stáže je opravdu velký, a to jak ze strany uchazečů, tak i ze strany poskytovatelů stáže. Od začátku projektu jsme po celé republice zajistili již 3646 stáží u 1365 poskytovatelů.“ uvádí Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu.

Nejvíce stáží probíhá v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a v Praze. 250 stážistům bylo v závěru stáže nabídnuto jejím poskytovatelem stálé zaměstnání, případně externí spolupráce. Podle autorů projektu lze ale předpokládat, že zaměstnání získalo díky projektu ve skutečnosti mnohem více lidí.

Zlepšení stávající situace na trhu práce je přímo nutností, zvláště u skupin, které jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněny, ať už se jedná o absolventy škol nebo například osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce nebo dlouhodobě nezaměstnané. Proto náš projekt zaměřujeme zejména na ně,“ dodává Šímová.

V současnosti mají uchazeči o stáž na výběr více než 97 pozic (tzv. šablon stáží). V nabídce profesí je celé spektrum oborů, např. elektrotechnika, pohostinství a gastronomie, cestovní ruch, sociální služby, zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví a další.

Nezávazná registrace do projektu je možná na adrese www.stazevefirmach.cz, kde je k dispozici i katalog nabízených stáží.

Co si myslíte o odborných stážích ve firmách?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.