Oproti roku 2012 se tak počet lidí, kteří kvalifikační zkoušku absolvovali, zvedl o třetinu. I přes tento růst jde jen o 4,5 % lidí, kteří byli ke konci loňského roku bez práce a aktivně ji hledali. Zatímco profesní zkoušku loni absolvovalo 22 355 lidí, podle úřadů práce skončilo v prosinci loňského roku v kolonce nezaměstnaných na 600 tisíc lidí.

„Loňský nárůst počtu zájemců o zkoušku byl meziročně úplně nejvyšší a zdá se, že tato cesta za kvalifikovanou prací je stále využívanější. Pro lidi, kteří těžko hledají práci, bude kvalifikační zkouška i v letošním roce možností, jak zlepšit svou pozici na trhu práce,“ tvrdí Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2, pod který profesní kvalifikační zkoušky spadají.

Vloni se nabídka schválených profesních kvalifikací meziročně zvýšila více než o polovinu. Zatímco v roce 2012 bylo v NSK k dispozici 366 schválených kvalifikací, loni počet vystoupal už na 572. Mezi nově schválené kvalifikace patří například pracovní potápěč, vinař či instruktor jógy. O pětinu také narostl počet autorizovaných osob, které mají oprávnění uchazeče o novou kvalifikaci zkoušet.

Největší zájem byl loni o kvalifikace v oborech ostrahy, fitness a gastronomie. Nejčastěji vykonávanou kvalifikační zkouškou podle Národní soustavy kvalifikací tak byla v loňském roce opět zkouška v oboru strážný, jejíž absolventi nacházejí uplatnění zejména u soukromých služeb, které se zabývají bezpečností a ostrahou.

Druhou nejžádanější byla profesní kvalifikace sportovního maséra. Zkoušku v oboru, jehož obliba roste se stále rozšířenější snahou o vyvážený a zdravý životní styl, totiž vyžadují fitness centra, která patří mezi nejčastější zaměstnavatele sportovních masérů.

Třetí a pátou nejčastěji vykonávanou zkoušku se stala příprava teplých, případně studených pokrmů. A to přesto, že zájem o pracovníky v oboru gastronomie podle odborníků dlouhodobě spíše stagnuje.

Letos se bude složení nejžádanějších profesí pravděpodobně opět měnit. Podle odborníků mají velký potenciál profesní kvalifikace v oblasti zdravotnictví a ošetřovatelství. S vývojem demografické křivky totiž roste počet obyvatel v důchodovém věku, kteří jsou mnohdy odkázáni na práci pečovatelské služby. Výhledově hrozí také nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti vzdělávání.

Projekt Národní soustavy kvalifikací nabízí zájemcům možnost získat kvalifikaci, aniž by se museli vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Pokud úspěšně vykonají kvalifikační zkoušku, obdrží certifikát, který je celostátně uznávaný zaměstnavateli, personálními agenturami i profesními experty.

V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelné praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, v rámci kvalifikačního kurzu či jakkoliv jinak,“ vysvětluje Ivo Jupa.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Máte nějaké zkušenosti s Národní soustavou kvalifikací?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.