Firma ALEMA Lankšroun si před třemi lety požádala ze strukturálních fondů evropské unie o čtyřmilionovou dotaci na novou technologii. Vypsala výběrové řízení, které jí schválilo ministerstvo průmyslu a obchodu. To jí dotaci i vyplatilo. Po dvou letech však přišla kontrola z finančního úřadu a podle ní se firma při výběrovém řízení dopustila diskriminace vůči dodavatelům.

Dokumentovali jsme, že to není diskriminační, že to je kritérium, které vyplývá z ekonomické výhodnosti, ale přesto nám finanční úřad doměřil vratku celé dotace,” popisuje Josef Pohan, který firmu právně zastupuje. Podnik se brání a věc teď řeší odvolací finanční ředitelství. Pokud firma spor prohraje, bude muset vrátit jak dotaci, tak i úroky z prodlení, které se za 3 roky vyšplhaly na zhruba 3 miliony korun.

Tato firma údajně není jediná, kdo si stěžuje na problémy s dotacemi. Podle předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka navíc úředníci nerozumí konkrétní problematice a jsou neobjektivní.

Velmi často dochází k tomu, že nakonec rozhodnou proti té firmě, a popravdě řečeno pokud to ta firma si sečte a podtrhne, tak to nejhorší, co ji může potkat, je to, že se bude potýkat s pět let starými záležitostmi, bude muset vracet prostředky nehledě na nějaké pokuty,” upozorňuje Karel Havlíček.

Takže firmy docházejí k závěru, že to velmi často nemají vůbec zapotřebí,” dodává Havlíček.

Kontroly přesně podle kritérií, brání se finanční úřady

Finanční úřady kritiku odmítají. Mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová zdůrazňuje, že úředníci provádí kontroly v podnicích na základě zákona o rozpočtových pravidlech.

V rámci kontroly dotace je vždy důsledně prověřováno splnění podmínek pro čerpání a použití finančních prostředků, které příjemci dotace sám poskytovatel nastavil v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace,” říká Petra Petlachová.

Velká část kontrol je také prováděna na základě podnětů poskytovatelů dotací k provedení kontroly po ukončení dotačního projektu,” dodává mluvčí.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný (ČSSD) připouští, že je postup finančních úřadů diskutabilní, rozhodně však nesouhlasí s tím, že by zájem o dotace ze strany firem klesal. Prý naopak.

Máme převisy žádostí. Vyhlašovali jsme výzvu ještě v srpnu na program Rozvoj a přišly nám žádosti už se sníženou mírou dotace o 15 procent podle nových předpisů Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Přišly nám žádosti za 9 miliard,” říká Tomáš Novotný.

Firmy v prvním dotačním období z Operačního programu Rozvoj vyčerpaly celkem 55 miliard korun.

Vyplatí se podle vás firmám žádat o evropské dotace?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-