Obecně prospěšná společnost ZalozFrimu.cz se proto rozhodla pomáhat se založením firmy přes web elektronicky, a to bezplatně.

Začínající podnikatele podle deníku trápí v Česku zejména malá institucionální podpora, která je limitovaná špatným stavem veřejných rozpočtů. Podnikatele trápí i složitá administrativa, zbytečné papírování a byrokracie. Pomáhat podnikatelům s rozjezdem firmy se rozhodla obecně prospěšná společnost ZalozFrimu.cz. S její pomocí bylo založeno v Česku už více než 2 tisíce firem. Hospodářské noviny zjistili, že podnikatelé za službu nic neplatí.

Služba funguje více než tři roky a ukázala se jako efektivní. List uvedl, že internetové aplikace umožňují podnikatelům, aby si založili firmu s využitím internetu, prostřednictvím formulářů. Zároveň jsou jim k dispozici postupy, jak si počínat. Internetová registrace se zkrátila na 14 dnů. Tím, že jde o internetovou službu, je dostupná po celé České republice.

Malí a střední podnikatelé jsou v ekonomice významnou skupinou. Tvoří totiž podle Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře, kterou vydalo ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2010, až 99 procent všech podnikatelských subjektů. Mají dvoutřetinový podíl na zaměstnanosti a tvoří celých čtyřicet procent na hrubém domácím produktu. Přesto nemají začínající podnikatelé podle zjištění Hospodářských novin lehkou situaci, a to zejména při zakládání a rozjezdu firmy.

To dokládá šetření Světové banky z roku 2010. Podle těchto tabulek je Česko na 130. místě mezi zeměmi, jako je Salvador, Kamerun, Malawi nebo Tádžikistán. Na prvním místě je pak Nový Zéland, na druhém místě Austrálie, třetí Kanada, čtvrtý Singapur.

-red-