Do Ústeckého kraje zamířilo v 1. pololetí roku 2014 s pomocí agentury CzechInvest 18 firem, jejichž investice v souhrnné výši 31 miliardy korun by zde do budoucna mohly vytvořit 3024 nových pracovních míst. Sever Moravy si jako nejvhodnější lokalitu pro umístění své investice vybralo 19 firem. Jejich investice ve výši 12,8 miliardy korun by zde mohly vytvořit 2721 nových pracovních míst.

Tato čísla jsou důkazem, že snaha českého státu směřovat investory do regionů, ve kterých nejvíce lidí hledá práci, má své výsledky,” konstatuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). „Významný podíl na tom mají i strategické průmyslové zóny v Žatci a Ostravě-Mošnově,” doplňuje.

Na nárůst investic má velmi pozitivní vliv aktivita české vlády, která podporu investic vrátila mezi své priority,” zdůrazňuje Ondřej Votruba, pověřený vedením agentury CzechInvest.

Statistiky dokládají přetrvávající trend expanzí a reinvestic. Z celkových 116 projektů se o nové investiční projekty jedná pouze ve 14 případech. „Svou roli v tom samozřejmě hrají investiční pobídky, jimiž je podpořeno 85 % projektů,” vysvětluje Votruba. „Zároveň pozorujeme, že expanduje nebývale vysoký počet českých firem, což je důkazem, že pobídky jsou impulsem nejen pro zahraniční investory, ale že k rozvoji motivují i tuzemské firmy,” dodává.

Pomineme-li investice českých firem, nejvíce investorů, kteří v 1. pololetí roku 2014 zamířili do České republiky, pochází tradičně z Německa. Bylo jich konkrétně 25, investují zde přes 12,5 miliardy korun a vytvořit by mohli až 3947 pracovních míst. Častými investory jsou také Nizozemci (9 investičních projektů, 5,5 miliardy korun, 399 pracovních míst), Američané (8 investičních projektů, 2,9 miliardy korun, 2548 pracovních míst) a Japonci (5 investičních projektů, 1,3 miliardy korun, 314 pracovních míst).

Mezi sektory také tradičně dominuje výroba dopravních prostředků; 35 investičních projektů zprostředkovaných v 1. pololetí roku 2014 v souhrnné výši 19,9 miliardy korun by do budoucna mělo vytvořit přes 6000 nových pracovních míst. Následují jej kovodělný a kovozpracující a strojírenský průmysl.

Nejvyšší v 1. letošním pololetí oznámenou investicí ve výši 22,8 miliardy korun je projekt společnosti Nexen Tire, která ve strategické průmyslové zóně Triangle u Žatce v Ústeckém kraji zahájí v příštím roce výstavbu provozu na výrobu pneumatik. Druhá pozice v tomto žebříčku pak patří firmě Brose CZ spol. s r.o., která investicí ve výši 2,65 miliardy korun rozšíří svou výrobu zámkových systémů a polohovacích sedadel. Třetí nejvyšší investicí 1. pololetí roku 2014 je expanze Continental Automotive Czech Republic s.r.o. v Královehradeckém kraji ve výši 2,63 miliardy korun.

Zájem investorů o Českou republiku však nepolevuje. Přestože druhé pololetí už neočekáváme tak rekordní, obecně bude rok 2014 z pohledu investiční aktivity velmi úspěšný,” předpokládá Ondřej Votruba.

Naznačují to například i žádosti investorů o investiční pobídky, které oproti některým negativním prognózám po změně evropských pravidel pro veřejnou podporu neustávají. Podobně jako investice společnosti Nexen Tire v prvním pololetí se do statistik druhé půle roku výrazně zapíše investice společnosti Hyundai Mobis. Očekává se také růst produkce automobilů, což bude mít pozitivní vliv na rozvoj sítě dodavatelů v zemi působících automobilek.

Musíme myslet do budoucna a v rámci připravované strategie velmi intenzivně pracujeme nejen na propagaci České republiky jako atraktivní investiční lokality, ale i na reálných krocích, jak toto prostředí zlepšit například v oblasti kvalifikované pracovní síly, legislativy, infrastruktury či meziresortní spolupráce,” dodává Votruba.

Podrobnější informace o investičních projektech zprostředkovaných CzechInvestem v 1. polovině roku 2014 naleznete zde.

Považujete zájem o Českou republiku z pohledu zahraničních investorů za dostatečný?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-