Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je hlavním koordinátorem čerpání peněz z evropských fondů, zveřejnilo na svém webu harmonogram dotačních výzev. Nejdřív by se mělo dostat na projekty týkající se životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí slibuje vypsat první výzvy k podávání žádostí o dotace, které budou obsahovat i konkrétní podmínky pro získání evropských peněz, už v prvním čtvrtletí příštího roku. První podpořené projekty mají být zaměřené na posílení biodiverzity, zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy či zlepšení kvality prostředí v sídlech.

V březnu podmínky pro získání prvních dotací plánuje představit také Operační program Podnikání a inovace, který nejprve přispěje podnikům na inovativní projekty či průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

Následovat má příjem projektů v Operačním programu Zaměstnanost, který se v dubnu chce zaměřit hlavně na projekty zvyšující zaměstnanost zejména starších osob, absolventů, nízkokvalifikovaných a jinak znevýhodněných uchazečů o práci. Šanci získat evropské peníze budou mít v dubnu také projekty snižující rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Integrovaný regionální operační program, který nahrazuje stávající regionální operační programy, vypíše podle předběžného harmonogramu první výzvu v červnu. Týkat se bude subjektů poskytujících veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, dotaci získají na zvyšování kvality vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

Projekty rozvíjející dopravní infrastrukturu a zlepšující dostupnost regionů si žadatelé mohou připravit na červenec, kdy první výzvy plánuje vypsat řídící výbor Operačního programu Doprava.

Jednotlivé operační programy však stále nejsou schváleny, proto se termíny mohou ještě změnit. „Vzhledem k tomu, že vyjednávání programů není v tuto chvíli ukončeno a jeho výsledky mohou mít vliv na vyhlášení dílčích výzev, budou předběžné harmonogramy výzev během roku 2015 dále aktualizovány a ve finální podobě projednány na prvním řádném jednání Monitorovacího výboru daného programu,” upozorňuje MMR.

Jednání s EU se protahuje

Jednotlivé operační programy musí ještě schválit Evropská komise (EK) a po ní i česká vláda. Vyjednávání s Bruselem se však protahuje, ještě na konci listopadu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová varovala, že Česko neplní 70 procent předběžných podmínek EK, jejichž splnění je podmínkou pro čerpání dotací z fondů EU.

Jde prý hlavně o chybějící zákony, například služební či o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Zatímco služební zákon začne platit od 1. ledna 2015 a nic na tom nezmění ani ústavní stížnost prezidenta Miloše Zemana, protože podání nemá odkladný účinek, schválení zákona o EIA se protahuje. Místo původního ledna začne platit nejdříve v březnu.

Dokud Česko nesplní všechny podmínky, nebude moci žádat EK o proplacení evropských projektů. Česká republika může v novém programovém období 2014 až 2020 z různých evropských fondů čerpat až 23,83 miliardy eur (657 miliard korun).

 

Domníváte se, že budou první výzvy pro žadatele vypsány včas?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-