Jak to na akci vypadalo se můžete podívat na tomto videu.

Na začátku jsem studentům řekl, co obnáší přijímací řízení k Policii ČR (psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídka) a jaké jsou začátky práce u policie. Při následné debatě nás překvapilo, jaký byl zájem žáků o informace ke konkrétním činnostem policie. Největší zájem byl o práci policejních psovodů a velkou část žáků zajímala práce tzv. Prvosledových hlídek, kde jsme jim s kolegyní popsali, v čem je výcvik těchto hlídek specifickým. Pokud těmto žákům zájem o policejní práci vydrží i do maturitního ročníku, věřím, že se o práci u Policie pokusí.“ řekl nprap. Pavel Srna z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

ziva knihovna semily 2022 1Na stanovišti KAMAXu se deváťáci dozvěděli, jak se vyrábí šroub do auta. Jak se na vzniku dílců podílí seřizovač lisů, jak vypadá jeho běžný pracovní den, co všechno jeho práce obnáší, popsal člověk nejpovolanější – mistr lisovny, který v KAMAXu začínal právě jako lisař. V druhé části si měli všechny žákyně a žáci možnost vyzkoušet složit lisovací nástroj – matrici, provést kontrolu kvality šroubů pomocí různých měřidel, rozpoznávat kvalitativní vady, srovnat polotovary lisování od ústřižku po hotový výlisek nebo třeba potrénovat své mozkové závity na sejmutí „nesnímatelné“ podložky z dílce. „A že si deváťáci ušpinili ruce od oleje? To jim vůbec nevadilo, naopak některé mrzelo, že si nestihli ve vyměřeném čase vyzkoušet úplně všechno, co jsme pro jejich třídy připravili.“ dodala s úsměvěm personalistka B. Kučerová.

„Za nás si myslím akce také splnila účel a pro děti z celého semilského okresu mohla být /a myslím, že i byla poučná ve smyslu,že na 1 místě mohli vidět, co dělají firmy a instituce z různých oborů a kde mají šanci uplatnit se sami ve svém profesním životě. Cílem naší prezentace bylo ukázat, jaké produkty vyrábíme v Singing Rocku a jaké profese se u nás uplatní.“ řekl HR manažer J. Čermák. Žáci si mohli také vyzkoušet, jak na vlastním těle sedí pracovní nebo sportovní sedáky, jak se vyrábí horolezecké helmy a aktivní účastníci si během kvízu byli odměněni malými dárečky, např. firemními klíčenkami, kouskem lana z produkce firmy apod.

Na stanovišti ÚP ČR seznámila kariérová poradkyně žáky s pracovními pozicemi na úřadu práce v souvislosti s požadovaným vzděláním. Mnoho úředníků musí splňovat sociální vzdělání, což pro žáky byla informace neznámá. Překvapilo je, že tato profese sociálních pracovníků je velmi žádaná a uplatnitelná na trhu práce. Společně si vytvořili charakteristiku „úředníka“ na úřadu práce, jakožto sociální instituce. Paní V. Jetelová shrnula: „Jsem ráda, že jsem mohla tuto státní organizaci žákům přiblížit, a že jednou třeba posílí naše řady.“

ziva knihovna semily 2022 2
U stánku společnosti ONTEX CZ s.r.o. se žáci blíže seznámili s firmou a s produkty, které vyrábí. Detailněji jim byla představena pozice Operátora. Dozvěděli se, jaké vzdělání a předpoklady jsou na tuto pozici potřeba. Nechyběly ani ukázky produktů a zajímavé informace o jejich výrobě. Ti, kteří správně odpověděli na otázky z prezentace, si odnesli malou pozornost. „Živá knihovna povolání byla dobrou příležitostí, jak žákům přiblížit danou profesi, zodpovědět jejich dotazy a pomoci jim v rozhodování při volbě povolání.“ prozradila HR specialistka J. Sedláčková.

Prezentace Městské policie Semily byla rozdělena na dvě části. V první části se studenti seznámili s povoláním strážníka městské policie obecně. K prezentaci byla vybrána některá ustanovení ze zákona o obecní policii, zejména ta, která by mohla žáky, vzhledem k jejich věku, zajímat. Byla vybrána některá oprávnění strážníků, některé povinnosti a některé z donucovacích prostředků. Především chlapci se zajímali o donucovací prostředky a způsob jejich použití a také se zajímali o práci psovoda u městské policie. V druhé části byla prezentována činnost strážníků Městské policie Semily a technických prostředků, které MP Semily při práci využívá, jako např. kamerový systém, kterému byly vyhrazeny poslední minuty prezentace. Na plátně bylo možné vidět, jak vypadá práce operátora systému a jakými možnostmi disponují otočné kamery. Před odchodem ze stanoviště si někteří se zájmem prohlédli a v rámci možností osahali vystavené donucovací prostředky.

Zaměstnanci Skupina ČEZ žákům přiblížili činnosti Skupiny od výroby až po distribuci elektrické energie ke spotřebiteli. Interaktivní formou představili žákům jednotlivé výrobní zdroje, které se využívají po celé České republice. Nechyběla oblíbená ukázka práce montérů a techniků od zástupců ČEZ Distribuce. „Žáci si mohli vyzkoušet nářadí a pracovní pomůcky z terénu. Velký úspěch měla jako vždy termokamera.“ prozradila HR specialista pro nábor a employer brand M. Bubnová.

ziva knihovna semily 2022 3
Zástupci společnosti Charvát AXL, a.s., člen skupiny Charvát Group s.r.o., krátce pohovořili o historii společnosti Charvát AXL, a.s. Po přehrání úvodního videa, sloužícího též k prezentaci firmy a vizuální představě, co se ve společnosti vyrábí, následovalo odprezentování klíčových pozic (konstruktér, technolog, programátor a obráběč), které v tomto oboru chybí. A právě u pozice Obráběč kovů společnost spolupracuje se Střední školou v Semilech a nabízí žákům možnost absolvovat povinnou praxi přímo u jejich závodě. Při úvodní prezentaci se žáci dozvěděli, že společnost Charvát AXL se zabývá výrobou leteckých podvozků a hydraulických válců pro civilní sektor. Obor letecké strojírenství s sebou nese vysokou přesnost v řádech tisícin milimetrů. Co to v praxi znamená, si žáci mohli sami vyzkoušet při měření tloušťky svých vlasů na speciálním měřicím přístroji. Velký zájem o příďový podvozek letounu L-410 kolegy utvrdil, že je obor strojírenství atraktivní i pro současnou mladou generaci.

MMN, a.s. nemocnice Jilemnic a Semily přijela představit povolání zdravotní sestry. V úvodu byla žákům představena MMN, a.s. jako jeden z významných zaměstnavatelů v regionu Semilska. V průběhu přednášky byli žáci seznámeni s pracovní náplní zdravotní sestry, jakého vzdělání musí dosáhnout, aby mohla být v nemocnici přijata. Žáci se v průběhu přednášky zapojili do diskuze a přemýšleli nad tím, jaká by zdravotní sestra měla být, jaké činnosti ve své práci vykonává a v jakých zařízeních najde uplatnění. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet měření krevního tlaku a základy resuscitace na modelu.

Zástupci společnosti CRYTUR představili nejen firmu, ale i pozici laboranta/ky. Žáci měli možnost si podrobněji poslechnout o jedné z pracovních příležitostí zmíněné české společnosti, ale také na vlastní oči vidět, osahat si či vyzkoušet funkčnost syntetických monokrystalů, jejichž pěstováním se CRYTUR jako jedna z mála společností na světě zabývá.

Zdroj: www.spcr.cz