V Ústeckém kraji se rozhodli na nepříznivou situaci zareagovat otevřením ročního studia oboru Karosář – řidič silniční dopravy. Vytvoření zkráceného studia je úspěšným splněním cíle, který si stanovili zástupci dopravních firem, Institutu silniční dopravy ČESMAD Bohemia, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory, Ústeckého kraje a středních škol při podpisu Regionální sektorové dohody pro oblast autodopravy v létě loňského roku.

Tento typ studia propojuje učňovské školství s procesem tvorby budoucích řidičů a je určen pro absolventy všech oborů středního vzdělání. V rámci výuky žák získá řidičský průkaz skupiny C + E a absolvuje vstupní školení v rozsahu 280 hodin pro složení zkoušky odborné způsobilosti řidiče. Při studiu bude kladen důraz na propojení teorie s praxí u dopravních firem. Výuka bude dále doplněna dalšími předměty jako je práce s mapou, jazyky, celní předpisy apod. Takovéto studium pilotně odstartuje na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově a Střední průmyslové škole stavební v Ústí nad Labem od školního roku 2017/2018.

Žáci se s novým typem studia mohli seznámit během náborových dnů, které proběhy dne 7. února na střední škole v Chomutově a 15. února na střední škole v Ústí nad Labem. Kromě toho zde také získali představu o tom, co obnáší práce profesionálních řidičů či jaké jsou trendy v osobní a nákladní dopravě.

V rámci studia nabízejí dopravní firmy žákům současně možnost částečné úhrady nákladů na získání řidičských a profesních průkazů s následným uzavřením pracovní smlouvy.

-rs-