Program je určen pro zaměstnavatele, kteří podnikají v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru na území ČR minimálně dva roky a jsou minimálně po tuto dobu daňovým poplatníkem, plátcem zdravotního a sociálního pojištění, mají vyrovnány všechny závazky vůči státu a zaměstnávají alespoň šest zaměstnanců. Další nebytnou podmínkou je předchozí nahlášení volného pracovního místa do evidence na Úřadu práce, kdy tato pracovní pozice je zařazena do hlavní třídy CZ–ISCO 4 – 8 a stanovená mzda bude činit 1,2násobek zaručené mzdy dané skupiny prací dle příslušného nařízení vlády.

SP ČR si dal za úkol pomoci zaměstnavatelům, kteří upozorňovali na skutečnost, že po dlouhém procesu se získáním zaměstnanecké karty pro jejich uchazeče o zaměstnání, o tyto pracovníky přijdou kvůli nekalým praktikám některých jiných právních subjektů. Podařilo se nám prosadit do novely zákona o cizincích ustanovení, že držitel zaměstnanecké karty, který na české území přicestoval na základě Programu, může zaměstnavatele změnit před uplynutím doby, na kterou byla zaměstnanecká karta vystavena, ale ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od pravomocného vydání rozhodnutí o zaměstnanecké kartě.

Zaměstnavatelé, kteří již byli zařazeni do některých dřívějších Programů jako „Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, „Režim ostatní státy“ a „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“, jsou od 1.9.2019 automaticky považováni za zařazené do PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

Program kvalifikovaný zaměstnanec je určen pro následující země s ročními kvótami a místem podání žádosti o zaměstnaneckou kartu:

 ZEMĚ  KVÓTA/ROK ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD
 Ukrajína  40 000  Lvov
 Mongolsko    1 000  Úlanbátar
 Filipíny    1 000  Manila
 Srbsko a Černá Hora    2 500  Bělěhrad
 Moldavsko      600  Kišiněv
 Indie      600  Dílí
 Bělorusko      800  Minsk
 Kazachstán      300  Nur-Sultan

 

Bližší informace, postupy zařazení a formuláře k Programu kvalifikovaný zaměstnanec naleznete na stránkách gestora, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Spolugestoři: MV ČR, MZV, MPSV a MZe

Garanti: SP ČR, KZPS, HK ČR, AMSP, Agrární komora a další

Na účast v Programu není právní nárok. Zařazení do Programu je ZPOPLATNĚNO.

 

Kontaktní údaje:

Kontaktní osobou v této věci za Svaz průmyslu a dopravy ČR je:

Mgr. Tereza Hejlová, Sekce zaměstnavatelská

Telefon: 225 279 303

E-mail: thejlova@spcr.cz

 

PROJEKT KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC – UKRAJINA

Projekt pod názvem „Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ od 1. 9. 2019 zaniká. Pro zaměstnavatele, kteří žádají o nové zařazení nebo zaměstnavatelé, kteří jsou již do programu zařazeni a žádají o zařazení dalších uchazečů, se proces nemění. Jen došlo k úpravě požadovaných příloh, které naleznete níže. V současné chvíli MZV ČR ve spolupráci s MV ČR pracují na technickém zjednodušení podávání žádosti garantovi. Jakmile toto nastane, budeme vás obratem o této skutečnosti informovat na našich stránkách.

PROJEKT KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC (další země)

Projekt pod názvem „Režim ostatní státy“ od 1. 9. 2019 zaniká. Zaměstnavatelé, kteří žádají o zařazení popř. o další zařazení kvalifikovaných pracovníků, zašlou žádost garantovi za SP ČR Tereze Hejlové, email: thejlova@spcr.cz spolu s dalšími požadovanými dokumenty (dle počtu zařazených žádostí). Bohužel, nebude možné, tak jak tomu bylo v předchozích letech, zjistit na stránkách MPO ČR, kolik je v systému volných míst. Dále také „odpadá“ žadatelům povinnost generování jedinečného kódu. Toto bude dělat pouze garant. Garant bude rovněž zaměstnavatele informovat o schválení jeho žádosti. Dále postup zůstává stejný.

Zdroj: www.spcr.cz