Data Informačního systému veřejných zakázek (ISVZ) cituje deník E15. Nejvíce veřejných zakázek, téměř 40 procent celkového počtu, podle zprávy vypsaly obce a kraje. Příspěvkové organizace se na počtu zakázek podílely 17 procenty, ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy 14 procenty a státní podniky 13 procenty. Vyplývá to ze statistiky, kterou zpracovala na základě údaju ISVZ společnost CCB – Czech Credit Burelu. V ISVZ jsou evidovány zakázky, u nichž je stanovena povinnost zveřejnění.

Zpráva dále uvádí, že v lednu letošního roku zveřejnil Institut ekonomických studií FSVUK takzvaný zIndex, který se zaměřuje na veřejné zakázky na ministerstvech. Podle výsledku šetření bylo v posledních čtyřech letech neprůhledně investováno 276 miliard korun a v žebříčku ministerstev se nejhůře umístilo ministerstvo spravedlnosti, které ale výpočty autorů projektu považuje za chybné.

 

red