Narůstá ovšem i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 SÚIP evidoval 65 takových pokut celkem za více než 6 milionů korun.

V oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání SÚIP velmi dobře spolupracuje s cizineckou policií. V rámci březnových kontrol prodejních stánků v Praze reagovali příslušníci této policejní složky na výzvy oblastního inspektorátu práce okamžitým operativním vysláním hlídek, které tak aktivně napomáhaly při realizaci kontroly.

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 19 242 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce.

-pda-