Ve firmách provedl úřad celkem 16 820 kontrol a udělil 991 pokut. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

„Z výsledků provedených kontrol můžeme konstatovat, že nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zejména u malých a středních zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel odboru bezpečnosti práce SUIP Ondřej Varta.

Zákon přitom ukládá, že dokumentaci BOZP a PO (požární ochrana), musí mít zpracovanou a pravidelně aktualizovanou každý podnikatelský subjekt, to znamená každá fyzická i právnická osoba.

„Papírování všeho druhu je pro firmy obecně velký problém. Společnosti se sice mnohdy snaží dokumentaci bezpečnosti práce vést samy, stává se však, že je formální či neúplná, za což pak hrozí velké pokuty v řádech statisíců,“ říká Martin Šimek z on-line magazínu o bezpečnosti práce www.BezpecnostPrace.info.

„Zpočátku jsme bezpečnost práce řešili osobním školením zaměstnanců a dalšími soubory dokumentů, které byly v průběhu let postupně doplňovány mnoha autory. Vzhledem k tomu, že máme mnoho poboček po celé České republice, byla situace o to složitější. Chtěli jsme proto v tomto směru zavést řád, mít přehled a vyhnout se zbytečným postihům. Proto jsme se rozhodli pro online řešení,“ říká Kateřina Snopková ze společnosti L’OCCITANE.

Pokud se firmy rozhodnou pro komplexní řešení, neměly by zapomínat nejen na školení zaměstnanců, ale také na provozní dokumentaci BOZP, která zahrnuje specifika každého pracoviště. Moderní technologie navíc umožňují snazší přístup k informacím, a tak školení i dokumentaci BOZP je možné zaměstnancům poskytnout on-line přes internet, v uživatelsky atraktivní podobě.

Podle Martina Šimka z BezpecnostPrace.info je ale důležité zajímat se o to, jakým způsobem tyto služby společnosti nabízejí. On-line školení je možné provádět pouze u zaměstnanců, kteří mají přístup k počítači a mají alespoň minimální znalosti pro práci s počítačem. Osnova školení musí odpovídat pracovní náplni zaměstnance.

Dokumentaci BOZP je nutné mít zpracovanou pro konkrétní provozovnu. Její zpracování je spojeno s fyzickou kontrolou (auditem), která se minimálně jednou za rok opakuje. Některé firmy dnes již nabízejí kromě on-line školení i on-line dokumentaci, která má velkou výhodu v prevenci před riziky na pracovišti a snazším přístupu zaměstnanců k jednotlivým dokumentům.

Souhlasíte s udělováním pokut za nedodržování bezpečnosti práce?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.