To je jedna z přelomových myšlenek, které předkládá ministerstvo práce a sociálních věcí k odborné diskusi nad vznikající novelou zákoníku práce. Úřad počítá, že by měla začít platit v roce 2012 a modernizovat tak zákoník práce z roku 2007. Podle zjištění LN materiál obsahuje vše, co ministr práce Jaromír Drábek (TOP 09) avizoval, a navíc přidává i několik novinek.

Mezi další navrhované změny patří podle informací LN například zavedení nového pojmu „klíčový zaměstnanec“, který doplňuje stávající kategorie vedoucí zaměstnanec a normální zaměstnanec. Klíčový zaměstnanec by měl mít podobná práva jako vedoucí zaměstnanec, ale přitom není třeba, aby měl podřízené.

Návrh také předkládá možnost uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou opět jen dvakrát po sobě. Ovšem na rozdíl od současné praxe samotná doba určitá není nijak omezená. V extrémním případě by mohl zaměstnavatel smlouvu na dobu určitou navrhnout pracovníkovi až do odchodu do důchodu nebo na mateřskou dovolenou.

Do zákoníku by se měla vrátit i možnost půjčovat zaměstnance do sesterských nebo mateřských společností. To dnes nelze a takto propůjčovat pracovníky mohou pouze personální agentury.

Pokud chtějí zaměstnavatelé přesouvat zaměstnance v rámci svého holdingu, musí si v současné době založit personální agenturu, což je pro firmy výrazná administrativní zátěž,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury Manpower. „Zároveň to zneprůhledňuje trh agentur a znesnadňuje veřejné správě kontrolu agenturního zaměstnávání. Plánované zjednodušení systému zaměstnavatelé velmi přivítají.“

Obecným úkolem novely má podle Plívové být zjednodušení zákoníku práce, aby byl srozumitelný i normálním lidem.

Samotný materiál, který ministerstvo poslalo odborníkům, řeší aktuální problémy vždy několika variantami, které ovšem často navrhují i naprosto protichůdná řešení.

Nenašla jsem tam nic, co bych už neviděla v zákonících práce například západních zemí,“ říká Nataša Randlová, advokátka kanceláře Randls, která má text k dispozici.

Ladislav Smejkal, advokát z kanceláře White&Case, který se k materiálu také dostal, tvrdí, že z navrhovaných změn lze usoudit jen jediné: „Změny dělají dojem, že prioritou bude ušetřit státnímu rozpočtu,” říká Smejkal.

Zatím jsou to jen teze, ze kterých vzejdou paragrafy a teprve ty půjdou do připomínkovacího řízení,“ řekl Milan Mostýn, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy, s tím, že se snaží zdokumentovat, jaké by mohly mít jednotlivé teze dopady na byznys.

Svaz počítá, že se do novely dostane například regulované odstupné podle odpracovaných roků, dohoda o provedení práce navýšená na 300 hodin a možnost řetězení pracovní smlouvy na dobu určitou. Z navrhovaných změn lze usoudit zatím hlavně jediné: „Změny dělají dojem, že prioritou bude ušetřit státnímu rozpočtu,“ říká Smejkal. Jinak se změny výrazně nepřikloní ani na stranu pracovníků, ani zaměstnanců. Úpravy zákoníku práce, které vstoupí v platnost od prvního ledna příštího roku v rámci úsporného balíčku, ve své podstatě nic nemění. Z návrhů zůstaly jen drobnosti. Například nemožnost propustit zaměstnance v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti a nutnost sepsat dohodu o provedení práce písemně.

 

Zdroj: www.spcr.cz