Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se spolu s Vězeňskou službou ČR (VS ČR) dohodl na sérii workshopů pro zaměstnavatele s titulem „Zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce“. Problematikou zaměstnávání odsouzených se zabývá i projekt Propojování národního odvětvového a regionálního sociálního dialogu, v jehož rámci se diskusní akce uskutečnily.

Cílem workshopů bylo předat potencionálním zaměstnavatelům bližší informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu a následně o možnostech zaměstnávání propuštěných vězňů. Součástí workshopů byly i příklady z praxe zaměstnavatelů, kteří se již pro spolupráci s GŘ VS ČR rozhodli. V případě, že to podmínky věznice umožnily, byla do workshopu zařazena i prohlídka konkrétních výrobních prostor ve vybrané věznici.

Že se zaměstnavatelé o toto téma skutečně zajímají, dokázala i hojná účast na dosud realizovaných workshopech. Za dobu trvání se diskusích fór zúčastnilo přes 100 firem. Akce se uskutečnily v:

Zkušenosti se zaměstnáváním vězňů

Workshopů pořádaných SP ČR se zúčastnili také zástupci firem, kteří již tuto formu zaměstnávání využívají a podělili se s ostatními o své pozitivní zkušenosti. Na prvním místě je pro většinu firem řešení nedostatku pracovní síly na trhu práce, výborná spolupráce s ministerstvem spravedlnosti a věznicemi, stabilita pracovní síly a v neposlední řadě možnost zaměstnání „vyzkoušeného“ pracovníka po skončení výkonu trestu. Z diskusí zaměstnavatelů vyplynulo, že nižší náklady přitom nehrají hlavní roli při rozhodování o tom, zda vězně zaměstnat či nikoliv. Existují však některá úskalí, na která upozornili. Nutná je předchozí osvěta mezi civilními zaměstnanci (např. osvědčilo se zaškolení ze strany dozorců), přesvědčení managementu, vstupní procedury, pracovnělékařské prohlídky aj.

Jednou z firem, která má se zaměstnáváním odsouzených zkušenost, je TI Automotive, jež produkuje díly pro automobilový průmysl. Ředitel výroby v této společnosti Miroslav Puchrík říká: “Naše firma spolupracuje s věznicí od roku 2012. Zaměstnáváme 55 vězňů v našem areálu, sousedíme s věznicí, proto se spolupráce nabízela.” Tři vězně zaměstnali jako stálé zaměstnance. „Naším cílem je umístit i vězně, kteří nemohou na volnější režim – máme v plánu vybudovat oddělené pracoviště. Snažíme se o vypracování motivačního systému pro vězně, aby měli zájem pracovat“, dodává.

Zdeněk Pihrt, vedoucí výroby firmy Ana Aqualine, která spolupracuje od roku 2005 s věznicí v Bělušicích, uvádí že ve vnitřních prostorách firma zaměstnává kolem 110 odsouzených osob. „Pochvalujeme si spolupráci s vedením Věznice Bělušice, zejména co se týká případné výměny pracovníka, pokud se u nás v provozu neosvědčí. Taková změna trvá zpravidla do jednoho týdne, což je pro nás velmi pozitivní“, popisuje Pihrt.

Zlepšilo se díky workshopům zaměstnávání vězňů v praxi?

Otázku jsme položili koordinátorovi zaměstnávání odsouzených Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Jiřímu Šteglovi. Ten spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a realizaci workshopů velmi oceňuje. „Workshopy měly rozhodně velký přínos, zásadně zvedly povědomí podnikatelské veřejnosti o možnostech, podmínkách a specificích zaměstnávání vězňů, na jejich základě se nám přihlásilo dost firem se zájmem na zaměstnávání odsouzených a zrealizovali jsme poměrně dost projektů, ať už se subjekty, které byly přímo přítomny, nebo zprostředkovaně. Počet firem, se kterými spolupracujeme, se za rok 2016 a 2017 skoro zdvojnásobil oproti předcházejícímu období – přibylo cca 130 nových zaměstnavatelů.“

 

Pokud Vás zaujala možnost využít osoby ve výkonu trestu jako pracovníky ve Vaší firmě, neváhejte kontaktovat Jiřího Štegla z Generálního ředitelství Vězeňské služby nebo Mgr. Terezu Hejlovou ze Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

-lhe-