Nemocnice se v rámci workshopu prostřednictvím prezentace představila jako stabilní a dobrý zaměstnavatel. Představila se z hlediska statistik hospitalizací, návštěvnosti, nastínila ekonomickou situaci, ukázala nová pracoviště i moderní přístrojové vybavení. Samozřejmě dále upozornila na možnost získávání stipendií při škole, na nabídku stáží i absolvování praxí, nabídku brigád pro studenty a benefitů pro zaměstnance.

Workshop  (1.jpg)

Workshop byl rozdělen do dvou hlavních částí, v té první se kromě nemocnice prezentovali také další zaměstnavatelé regionu, v té druhé se všichni účastníci měli možnost účastnit názorné prohlídky samotné nemocnice a jejich pracovišť.

Zdroj: https://www.nemcl.cz/aktuality/detail/807/

-lhe-