Teleflex 13.6.2017 

Další hostitelskou firmou byl Teleflex specializující se na výrobu zdravotnických prostředků, zejména katétrů. Přítomní se dozvěděli informace úřadu práce o stavu nezaměstnanosti a predikci trhu práce v Královéhradeckém kraji. Hlavně byli upozorněni na nesoulad mezi poptávanými profesemi a vzděláním uchazečů. Agentura CzechInvest seznámila s Průmyslem 4.0 a činnostmi na podporu kvalifikované pracovní síly. Regionální manažerka SP ČR představila úspěšný projekt Živá knihovna povolání, který zajímavou formou přibližuje žákům 8. a 9. tříd ZŠ různé profese. Zástupci Města Hradec Králové nastínili přípravu Centra přírodovědného a technického vzdělávání „Lidské tělo – dokonalý stroj?“ a kolegové z Technologického centra Hradec Králové pohovořili o soutěži pro děti „Už vím proč.“ Mezi vystupujícími byl i zástupce libereckého science centra IQLANDIE, který pozval na vzdělávací programy pro školy. O své zkušenosti se spoluprací se  školami se podělil nejen personální ředitel Teleflexu, ale i ředitel SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové. Na závěr si všichni prohlédli výrobní prostory hostitelské firmy.

Pokud by Vás tato akce zaujala, liberečtí kolegové ji v roce 2017 plánují ještě v Jablonci nad Nisou, Turnově a Trutnově. Bližší informace podá regionální manažerka SP ČR Naďa Vojtíšková (email: nvojtiskova@spcr.cz )

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-