Vznik souboru dokumentů obsahujícího návrhy smluvních vztah, vychází z požadavků SP ČR a byl jako úkol obsažen už v lednu 2013 v Nových opatřeních MŠMT na podporu odborného vzdělávání. Cílem doporučení je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro praktické vyučování i motivační příspěvek.

Doporučení obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty a také metodický postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem. Doporučení není právně závazné a zaměstnavatelé jej mohou upravit podle svých aktuálních možností a opotřeb, nicméně vzory garantují minimální úroveň právní jistoty pro firmu i pro žáka (příp. jeho právního zástupce).

Podrobnosti a vzory dokumentů naleznete na webu Roku průmyslu a technického vzdělávání.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-