Bez digitálních dovedností se do budoucna neobejdou čerství absolventi škol ani lidé, kteří už pracují. Podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst se do roku 2022 výrazně změní více než 42 % všech pracovních pozic. Budou vyžadovat nové dovednosti, jako je analytika nebo designové myšlení, a měkké dovednosti, například komplexní řešení problémů. Pandemie navíc zrychlila existující trendy e-commerce a automatizace. Do roku 2030 bude zřejmě muset změnit povolání ještě o 25 % více pracovníků, než se dříve předpokládalo, ukázal výzkum poradenské společnosti McKinsey. Digitalizace firem zrychluje i podle posledního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě upozorňuje, že stát by měl vzdělávání v digitálních dovednostech začlenit nejen do vzdělávacích programů na školách, ale také do systému celoživotního učení dospělých. „Digitalizace průmyslu a celé společnosti i výzvy, jako zelená transformace, zásadně změní trh práce. Například mistr topenář už dnes neinstaluje jen topná tělesa a kotle, ale v chytrých domácnostech musí rozumět i digitálním technologiím, na jejichž základě bude topný systém fungovat. Firmy už si to uvědomují, samy vytvářejí studijní programy, aby se zaměstnanci mohli dál vzdělávat nebo si zvyšovat kvalifikaci, a to nejen v digitálních dovednostech,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Do změny vzdělávacího systému se kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy chce aktivně zapojit i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, shodli zástupci resortů na kulatém stole SP ČR “Digitální vzdělávání – cesta ke konkurenceschopné budoucnosti”.

STÁT BY SE MĚL OPŘÍT O ZKUŠENOSTI FIREM

Digitální dovednosti budou základním předpokladem, aby Česko úspěšně prošlo druhou ekonomickou transformací a zrychlilo růst firem, které nabízejí koncové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. Lidé, kteří porozumí technologiím a naučí se rozšiřovat své vědomosti po celý život, budou mít uplatnění jisté.

Stát by se měl opřít o dobrou praxi ve firmách a využít již dostupné programy. Některé podniky otevírají pro své zaměstnance vzdělávací akademie, technologické firmy jako IBM nebo Google tvoří pro získání hlubších digitálních dovedností kurzy dostupné i pro veřejnost. Řada z nich je vhodná také pro školy a společnosti jsou připravené se o své know-how podělit.

Vzhledem k tomu, že nedostatek potřebných znalostí pro současná pracovní místa neustále roste, IBM se minulý týden zavázala proškolit 30 milionů lidí do roku 2030. Kristina Kosatíková za IBM nabídla jako řešení využít dva v ČR úspěšně fungující programy: „Na středních školách již třetím rokem studenty i učitele motivuje program P-TECH. Ke vzdělávání učitelů, studentů, k celoživotnímu vzdělávání i rekvalifikacím slouží SkillsBuild on-line platforma, všem přístupná zdarma, na které najdete certifikované kurzy na digitální i profesní znalosti a dovednosti požadované zaměstnavateli. Oba tyto programy IBM společenské odpovědnosti neustále rozvíjíme a spolupracujeme na nich se školami, univerzitami, firemními, nevládními i vládními partnery a tuto spolupráci bychom rádi rozšiřovali dál.”

„Online nástroje se během pandemie staly pro mnohé záchranným lanem a stanou se taktéž katalyzátorem hospodářského oživení. Adopce technologií se během té doby skutečně dramaticky akcelerovala, což bude znamenat vytvoření nových zvyklostí – a to jak z pohledu dovedností, tak z pohledu trhu práce a hospodářství jako celku,” komentuje vývoj Petr Šmíd, ředitel marketingu Google v regionu střední a východní Evropy a dodává: „V celém regionu EMEA absolvovalo od roku 2015 některé z online či offline školení v rámci programu Grow with Google více než 17 milionů lidí s reálnými výsledky v podobě získání první či kvalitnější práce, nebo růstu svého podnikání.”

Firemními vzdělávacími programy v digitální oblasti úspěšně prošly jen Česku už statisíce lidí. „Stát by měl využít příležitost a zasadit praxí prověřené firemní vzdělávání, které reaguje na současný technologický vývoj a nové potřeby firem, do státem garantovaných vzdělávacích programů. Certifikáty o absolvování těchto firemních kurzů by mohl stát i další zaměstnavatelé uznávat jako doklad o zvyšování kvalifikace nebo o rekvalifikaci,” říká viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková.

„SPOLUPRACUJTE NA ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACÍ LIDÍ S FIRMAMI,” ZNÍ Z EVROPY

Z Národního plánu obnovy, na který Česko dostane z Evropské unie 180 miliard korun v příštích čtyřech letech, by úřady práce mohly vytvořit v jednotlivých krajích regionální vzdělávací centra. V nich by se propojily místní školy a vzdělávací instituce s firmami a vznikaly tak vzdělávací programy podle trendů na trhu práce. Současně by měl vzniknout Výbor pro rekvalifikace a další vzdělávání, na jehož řízení budou spolupracovat zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády.

K takové spolupráci státu, firem, odborů a vzdělávacích institucí při zlepšování kvalifikací lidí vyzvala členské státy EU i Evropská komise. Navrhuje, aby státy zavedly pro lidi s nízkou kvalifikací takzvanou záruku k získání dovedností. Ti, kterým chybí středoškolské vzdělání, by dostali posouzení svých dovedností a následně nabídku dalšího vzdělávání šitou na míru jejich potřebám i požadavkům místního trhu práce.

Zdroj: www.spcr.cz