Školy v Moravskoslezském kraji i v letošním školním roce mají velký zájem o vzdělávací programy o významu vody Strom života a Planeta Oxidian, které připravila vodárenská společnost SmVaK. Až do jara zůstává volných posledních pár dnů, kdy může tým animátorů za dětmi do škol vyjet

Vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Strom života odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji v dubnu 2016. Od té doby se hra dočkala více než 200 realizací a zúčastnilo se jí více než 3200 žáků pátých až sedmých tříd. Jen v druhém pololetí uplynulého školního roku se zapojilo více než 1100 dětí.

smvak-Strom života 1

Na začátku roku 2019 představila vodárenská společnost další variantu vzdělávacího programu o vodě a jejím významu, tentokrát byla vyvinuta pro nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia a nese název Planeta Oxidan. „Výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji. V druhém pololetí uplynulého školního roku si ji zahrálo zhruba 250 dětí, které si díky ní mohly uvědomit, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou. S každou zúčastněnou třídou pracují naši animátoři – většinou studenti a absolventi pedagogiky nebo psychologie – zážitkově celý vyučovací den. Jdou do hloubky a kromě logického uvažování působí výrazně na emoční stránku vnímání, kterou během hry u dětí rozvíjí. Jsme přesvědčeni o tom, že to je cesta k tomu, aby si děti odnesly z programu co nejvíce a nevypustily vše z hlavy hned v prvním momentě, kdy si zapnou mobilní telefon nebo tablet a přihlásí se na svou oblíbenou sociální síť,“ říká Josef Kundrát ze spolku EduLudus, který obě hry ve spolupráci s odborníky z SmVaK Ostrava vyvinul.

Obě vzdělávací hry využívají metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo). Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně. Jen za druhé pololetí letošního školního roku vyjede tým animátorů do základních škol v kraji čtyřicetkrát.

smvak-Strom života 3

Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, takže navenek jako výuka vlastně ani nepůsobí.

V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný školní rok pravidelně beznadějně obsazeny. To se potvrdilo i v uplynulých týdnech, kdy byly termíny určené pro představení některého z obou programů naplněny během několika dnů poté, kdy tuto informaci dostali zástupci municipalit a jimi zřizovaných škol. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz)

„Ukazuje se, že jsme s oběma vzdělávacími programy přišli ve správnou dobu a zacílili je správným směrem. Téma vodních zdrojů, péče a zacházení s nimi, jejich efektivní využívání, a naopak rizika související s vodním hospodářstvím jsou v současnosti společensky, mediální i politicky intenzivně diskutovanými tématy. Stejně jako nakládání s odpady a odpadní vodou, jemuž se věnuje náš nově představený program. Vše navíc dětem předáváme v takové formě, aby si získané poznatky, znalosti, dovednosti a návyky uložili v mozku jako automatizované vzorce chování, jednání a kompetencí. Jako něco, o čem nemusí hluboce přemýšlet,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Zdroj: www.spcr.cz